กศน.ภาคเหนือ โชว์ศักยภาพในงาน Show & Share

วันนี้ ที่โรงแรมอมรินทร์ลากูน อ.เมือง จ.พิษณุโลก นายศรีชัย พรประชาธรรม เลขาธิการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ( เลขาธิการ กศน.) เป็นประธานเปิดงานสัมมนาเพื่อพัฒนางานวิชาการ กศน.ในเขตภาคเหนือ Show and Share โดยนายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ได้มอบหมายให้นายประพฤทธิ์ สุขใย ศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก เป็นผู้แทนจังหวัดพิษณุโลก กล่าวต้อนรับ เลขาธิการ กศน. รอง เลขาธิการ กศน.และผู้อำนวยการ กศน. คณะครูและนักศึกษา กศน.จากเขตจังหวัดภาคเหนือ

การจัดงานดังกล่าว เพื่อนำเสนอผลการดำเนินงานในกิจกรรมของสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย หรือ กศน. ตลอดปีการจัดการศึกษา ตามวิสัยทัศน์ กศน.คือ คนไทยได้รับโอกาสทางการศึกษา และการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ สามารถดำรงชีวิตให้เหมาะสมกับช่วงวัย สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีทักษะที่จำเป็นในโลกศตวรรษที่ 21 และการมอบรางวัลแก่ กศน.อำเภอ กศน.จังหวัดที่มีผลงานดีเด่นในด้านต่าง ๆ

นอกจากนี้ ภายในงานได้จัดให้มีนิทรรศการผลงานจาก กศน.ทั้งภาคเหนือมาแสดงจำนวนมาก ภายใต้ชื่อ Show & Share และ การนำเสนอ Best practice สถาบัน กศน.ภาคเหนือ “การพัฒนาศักยภาพครูศูนย์การเรียนชุมชน” , การนำเสนอ Best practice กศน.อำเภอคลองขลุง สำนักงาน กศน.จังหวัดกำแพงเพชร เรื่อง“ปลาส้มสุขใจไร้ก้าง สร้างเงิน oocc กศน.อำเภอคลองขลุง” , Best practice กศน.อำเภอเมืองแพร่ สำนักงาน กศน.จังหวัดแพร่ เรื่อง“การพัฒนานวัตกรรมโครงงานเครื่องกรองฝุ่นรุ่นจั๊กจั่น 2.1 เป็นเครื่องกรองฝุ่นรุ่นจั๊กจั่น 4.0” เป็นต้น โดยงานจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 27 – 28 มิถุนายน 2562 นี้ ณ ห้องคอนเวนชั่นฮอลล์ โรงแรมอมรินทร์ลากูน อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก.

………………………………………………………………….

วรางคณา อนันตะ เครือข่ายข่าว สป.ศธ

แสดงความคิดเห็น