สิงหาคม-กันยายนฝนจะเพิ่มขึ้น แต่จะยังคงต่่ากว่าค่าปกติ 5-10 %

วันอังคารที่ 23 กรกฎาคม 2562 เวลา 14.00 น. ดร.ภูเวียง ประค ามินทร์ อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา แถลงข่าวเรื่อง “คาดการณ์ช่วงครึ่งหลังของฤดูฝน พ.ศ. 2562” ณ ศูนย์ปฏิบัติการพยากรณ์อากาศ ชั้น 11 อาคาร 50 ปีอุตุนิยมวิทยา โดยกล่าวว่าจากการที่ประเทศไทย
เข้าสู่ฤดูฝนตั้งแต่วันที่ 20 พฤษภาคมจนถึงปัจจุบัน โดยครึ่งแรกของฤดูฝนพบว่าปริมาณฝนรวมในพื้นที่ส่วนใหญ่ของภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลางยังคงต่ ากว่าค่าปกติต่อเนื่อง โดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างที่มีปริมาณฝนรวมน้อยกว่าค่าปกติเกินกว่าร้อยละ 50 ส่งผลให้เกิดสภาวะการขาดแคลนน้ำสำหรับการเกษตรในหลายพื้นที่โดยเฉพาะพื้นที่ แล้งซ้ าซากนอกเขตชลประทาน นั้น เป็นผลจากร่องมรสุมเลื่อนขึ้นไปพาดผ่านทางตอนใต้ของประเทศจีน
อีกทั้งมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมประเทศไทยมีกำลังแรงอ่อน ส่งผลให้ฝนตกไม่ต่อเนื่องและ
ปริมาณฝนน้อย บางพื้นที่เกิดฝนทิ้งช่วง (มีฝนน้อยกว่า 1 มิลลิเมตรต่อเนื่องกันเกินกว่า 15 วัน) โดยในช่วง
ครึ่งแรกของฤดูฝนจนถึงปัจจุบัน ปริมาณฝนรวมเฉลี่ยทั้งประเทศต่ำกว่าค่าปกติร้อยละ 13
อย่างไรก็ตามการเข้าสู่ครึ่งหลังของฤดูฝนของปีนี้กรมอุตุนิยมวิทยาคาดว่าสถานการณ์ฝนน้อยในช่วงนี้จะค่อย ๆ คลี่คลาย โดยจะมีฝนเพิ่มขึ้นในเดือนสิงหาคมและกันยายนบริเวณด้านรับลมมรสุมคือด้านตะวันตกของประเทศ ภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตก นอกจากนี้ยังอาจจะมีพายุหมุน เขตร้อน 1-2 ลูกเคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยหรือเคลื่อนเข้าใกล้และส่งผลกระทบ ในช่วงดังกล่าว ซึ่งจะทำให้มีฝนเพิ่มขึ้นได้อีก และช่วยเพิ่มปริมาณน้ าในแหล่งเก็บน้ าต่าง ๆ รวมทั้งพื้นการเกษตรได้บ้าง สำหรับปริมาณฝนรวมตลอดช่วงฤดูฝนทั้งประเทศจะสูงขึ้นกว่าปัจจุบัน แต่จะยังคงต่ำกว่าค่าปกติประมาณร้อยละ 5-10 จึงขอแจ้งมาเพื่อการบริหารจัดการของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง หากมีสภาวะอากาศเปลี่ยนแปลง หรือภัยจากสภาวะอากาศเกิดขึ้น กรมอุตุนิยมวิทยาจะประกาศให้ทราบล่วงหน้าในโอกาสต่อไป ทั้งนี้ ขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิด และสามารถติดตามข้อมูล ที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.th หรือสายด่วนพยากรณ์อากาศ 1182 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง
กรมอุตุนิยมวิทยา
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
23 กรกฎาคม 2562

แสดงความคิดเห็น