ติดตั้งเครื่องสูบน้ำช่วยชาวนา 3 ตำบลข้าว 10,000 กว่าไร่กำลังยืนต้นตาย

เมื่อเวลา 12.00 น.ของวันที่ 31 ก.ค.2562  ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่บริเวณคลองชมพู หมู่ที่  2 ต.พันชาลี อ.วังทอง จ.พิษณุโลก เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 9 จังหวัดพิษณุโลก  พร้อมด้วยชาวนา 2 ตำบล ได้แก่ ต.เนินกุ่ม ต.วัดตายม อ.บางกระทุ่ม และ ต.พันชาลี อ.วังทอง ช่วยกันติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่ 28,000 ลิตรต่อนาที สูบน้ำจากคลองน้ำชมพู  สูบช่วยนาข้าวของชาวนา 3  ตำบล ใน อ.วังทอง และ อ.บางกระทุ่ม  พื้นที่นาข้าวได้รับผลกระทบที่กำลังขาดน้ำกว่า 12,000ไร่

นายสะอาด วงศ์ละคร ชาวบ้าน หมู่ 2 บ้านพันชาลี กล่าวว่า ตนเองทำนา 80 ไร่ ขณะนี้ ต้นข้าวมีอายุ 1-2 เดือน แต่กำลังประสบปัญหาขาดแคลนน้ำหล่อเลี้ยงนาข้าวเสียหาย หากไม่มีน้ำมาช่วยภายใน  7 วัน ซึ่งในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบเช่นตนเองนั้น มีอยู่ 3 ตำบล ได้แก่ ต.พันชาลี ต.วัดตายม อ.วังทอง และ ต.เนินกุ่ม อ.บางกระทุ่ม ทำให้ชาวนา ในพื้นที่ดังกล่าว ร้องขอให้ทางภาครัฐมาช่วยสูบน้ำจากคลองชมพูมาหล่อเลี้ยงนาข้าวดังกล่าว ถึงแม้ว่าฝนจะตกลงมาบ้างแต่ไม่สามารถท่วมหรือหล่อเลี้ยงข้าวในนาได้

ด้านนายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก กล่าวว่า จังหวัดพิษณุโลกได้เร่งสำรวจพื้นที่การเกษตรที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาภัยแล้งและฝนทิ้งช่วง โดยจัดตั้งศูนย์เฉพาะกิจติดตามสถานการณ์ฝนทิ้งช่วง(War Room) ปี 2562 ขึ้น เพื่อสำรวจสถานการณ์ภัยแล้งในพื้นที่และวางแผนเตรียมการให้การช่วยเหลือเกษตรกรไว้แล้ว โดยคาดการณ์ว่ามีพื้นที่ได้รับผลกระทบในเบื้องต้นจำนวนเกือบ 3 แสนไร่ แยกเป็นนาข้าว 2.8แสน ไร่ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 5.8 หมื่นไร่ มันสำปะหลังในพื้นที่นอกเขตชลประทาน 4.2 พันไร่ และอ้อยโรงงาน 3.5 พันไร่    ซึ่งทางจังหวัดฯ ยังไม่ได้ประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ทั้งนี้หากมีความเสียหายอย่างสิ้นเชิงก็จะดำเนินการให้ความช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงการคลัง โดยมีหลักเกณฑ์การให้ความช่วยเหลือ คือ จะต้องเป็นเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรกับกรมฯไว้ก่อนเกิดภัย และช่วยเหลือเกษตรกรตามจำนวนพื้นที่ที่ได้รับความเสียหายจริง ทั้งนี้ไม่เกิน 30 ไร่ อัตราการช่วยเหลือด้านพืช แบ่งเป็น ข้าว อัตราไร่ละ 1,113 บาท พืชไร่ อัตราไร่ละ 1,148 บาท พืชสวนและอื่น ๆ อัตราไร่ละ 1,690 บาท

ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก กล่าวอีกว่า ในระหว่าง 1 -6 สิงหาคม นี้ จะมีพายุดีเปรสชั่นพาดผ่านเข้ามาทำให้มีฝนเพิ่มขึ้น ซึ่งจะช่วยบรรเทาพื้นที่ทางการเกษตรเกือบ 3 แสนไร่ที่อาจเสียหายลงได้

//////////

 

แสดงความคิดเห็น