กล้วยแพงเจอแล้งนาน น้ำว้าหวีละ 20-40 กล้วยหอมสูงสุด 80 บาท

ตลาดขายปลีกกล้วยในพิษณุโลกปี 2562 ราคากล้วยได้พุ่งขึ้นสูงมาก กล้วยน้ำว้าหวีละ 20-40 บาท กล้วยหอมสูงสุดหวีละ 80 บาท ปีนี้เจอแล้งนาน ผลผลิตออกน้อย พ่อค้าแม่ค้ากล้วยทอดยังขายราคาเดิม แค่ไซด์กล้วยลูกเล็กลง

วันที่ 5 สิงหาคม 2562 รายงานราคาผลผลิตทางการเกษตร การขายกล้วยตามตลาดสดต่าง ๆ ในเขตอ.เมืองพิษณุโลก ปี 2562 เป็นอีกปีหนึ่งที่ราคาขายปลีกกล้วยได้พุ่งขึ้นมาสูงมาก ๆ เนื่องจากเกษตรกรประสบปัญหาภัยแล้ง ฝนทิ้งช่วงมานาน ทำให้ผลผลิตกล้วยออกมาน้อย ราคากล้วยน้ำว้าจำหน่ายเฉลี่ยหวีละ 20-40 บาท  กล้วยไข่หวีละ 30-40 บาท กล้วยเล็บมือนางหวีละ 20 บาท กล้วยหอมจะราคาสูงที่สุด ตั้งแต่หวีละ 50-80 บาท ตามไซด์กล้วย สอบถามแม่ค้าต่างบอกว่าปีนี้เจอภัยแล้งยาวนาน ทำให้ผลผลิตกล้วยออกมาน้อย ราคาจึงพุ่งสูง บางช่วงกล้วยน้ำว้าถึงกับขาดตลาด แต่ลูกค้าขาประจำก็ยังคงนิยมซื้อกล้วยไปรับประทาน

ขณะที่พ่อค้าขายกล้วยทอด ร้านกล้วยทอดนี่หว่า บอกว่า บางช่วงกล้วยน้ำว้าก็ขาดตลาด ปีนี้ราคาพุ่งสูงมาก หาอซื้อกล้วยได้ในราคาหวีละ 15 บาท มาทอดขายให้ลูกค้าในราคาเดิม 13 ชิ้น 20 บาท แต่ขนาดของผลกล้วยจะเล็กลง ลูกค้าก็เข้าใจ

ส่วนร้านกล้วยทอด 100 ปี ยายจำลอง วงค์หงษา ถนนพระองค์ดำ เปิดเผยว่า ต้องหยุดร้านไป 3 วัน เพราะกล้วยน้ำว้าขาดตลาด ช่วงนี้ยังขายกล้วยทอดในราคาเดิม แม้ต้นทุนจะสูงขึ้น บางช่วงพุ่งไปถุงหวีละ 50 บาท ผลกล้วยจขะขนาดเล็กลง ลูกค้าก็เข้าใจดีว่าช่วงนี้กล้วยแพง

……………………………………

แสดงความคิดเห็น