ปลาแม่น้ำยมจ.พิษณุโลก

ปลาแม่น้ำยมพิษณุโลก….ปี 2562 ฝนน้อย น้ำยมในอ.บางระกำยังไม่หลากล้นตลิ่ง ปลายังไม่มากเท่าที่ควร ที่ตลาดใต้พิษณุโลกมีปลาจากแม่น้ำยมมาวางขายมากพอควร

ปลาน้ำเงิน ปลาเนื้ออ่อน ไซด์ใหญ่จะแพงที่สุด กก.ละ 400 บาท ไซด์รองลงมากก.ละ 300 บาท และมีปลาให้เลือกอีกหลากชนิด ทั้งปลาสร้อย ปลาหลด ปลากระทิง ปลาเทโพ ปลาสวาย แม่ค้าบอกว่าปลายังออกมาน้อย เพราะน้ำน้อย แนวโน้มหน้าฝนปีนี้ปลาจากแม่น้ำยมจะมีไม่มากเหมือนปีที่มีน้ำหลากท่วมทุ่ง

แสดงความคิดเห็น