ชาวต.บ้านกร่างบุกศาลากลางยื่นหนังสื่อคัดค้านสร้างโรงงานผลิตไฟฟ้าจากขยะ

เมื่อวันที่ 8 พ.ย.62 ที่หน้าศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก ได้มีกลุ่มตัวแทนและชาวตำบลบ้านกร่าง อ.เมืองพิษณุโลก ประมาณ 30 คน เดินทางมายื่นหนังสื่อต่อผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก โดยมีนายจรวย ดีแล้ว สจ. นายบุญยัง เทพทอง สมาชิก อบต.บ้านกร่าง ซึ่งมีนายไพบูลย์ ณะบุตรจอม รองผู้ว่าราชการ จ.พิษณุโลก ได้เดินทางมารับหนังสื่อคัดค้านต่อต้านการสร้างโรงงานกำจัดขยะในพื้นที่ ต.บ้านกร่าง อ.เมืองพิษณุโลก ทั้งนี้ทางเจ้าหน้าที่ได้เชิญตัวแทนและกลุ่มชาวบ้าน จำนวนหนึ่งขึ้นไปร่วมประชุมหารือภายในห้องประชุมชั้น 3 ของศาลากลางจังหวัด

โดยทางตัวแทนกลุ่มชาวบ้าน ได้ชี้แจงให้ทางรองผู้ว่าราชการจังหวัดรับทราบว่า ทางองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกร่างหมกเม็ดจะดำเนินการก่อสร้างโรงงานผลิตไฟฟ้าจากขยะ เพราะยังไม่มีการทำประชาวิจารณ์จากประชาชน มีการชี้แจงกับประชาชนว่าเป็นโรงงานกำจัดขยะขนาด 3-5 เมกะวัตต์  แต่ความเป็นจริงจะมีการก่อสร้างขนาดใหญ่ 9.9 เมกะวัตต์  และต้องมีการขนขยะจากพื้นที่ต่างๆในตัวอำเภอของจังหวัดพิษณุโลก และจังหวัดใกล้เคียงรวมวันละ 3,000 ตัน ซึ่งจะมีกระทบโดยตรงกับประชาชนในตำบลบ้านกร่าง ทั้งเรื่องรถยนต์ที่ขนขยะประมาณ 700 คันต่อวัน ปัญหากลิ่นเหม็นของขยะที่นำมากองเอาไว้ ปัญหาสิ่งแวดล้อม มลภาวะที่จะเกิดขึ้นอย่างแน่นอน

ทั้งนี้ทางแกนนำได้ยกตัวอย่างโรงงานเชือดไก่ในพื้นที่ตำบลบ้านกร่าง ซึ่งสร้างผลกระทบให้กับประชาชนในพื้นที่ทุกวันนี้ เพราะมีกลิ่นเหม็นน้ำเสีย ที่ผ่านมามีการทำประชาวิจารณ์เฉพาะกลุ่มผู้สนับสนุนเท่านั้น จนเกิดการก่อสร้างโรงงานเชือดไก่ และส่งผลกระทบถึงทุกวันนี้ ฉะนั้นการจะสร้างโรงงานกำจัดขยะพื้นที่ตำบลบ้านกร่างชาวบ้านส่วนใหญ่ไม่ต้องการ จึงต้องออกมาคัดค้านเต็มที่ เพราะทราบว่าทาง อบต.บ้านกร่างพยายามผลักดันให้เกิดให้ได้ แต่ชาวบ้านไม่ต้องการ

ทางด้านนายไพบูลย์ ณะบุตรจอม รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ได้รับฟังข้อมูลจากกลุ่มตัวแทนชาวบ้านกร่าง พร้อมกับรับเรื่องดังกล่าวเอาไว้ เพราะเรื่องโรงงานกำจัดขยะมีมาตั้งแต่ผู้ว่าคนก่อนๆ  โดยให้ทางท้องถิ่นจังหวัดรับเรื่องดังกล่าวไปดำเนินการรายละเอียดต่อไป

แสดงความคิดเห็น