จัดกิจกรรม เดิน กิน ชิม เที่ยวถนนคนเดินที่สวนชมน่าน 22-31 ธ.ค.62 กระตุ้นเศรษฐกิจจ.พิษณุโลก

 วันที่ 22 ธันวาคม 2562 เวลา 19.00 น เวทีสวนชมน่านเฉลิมพระเกียรติ อำเภอเมือง นายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานเปิดงานมหกรรมอาหารและของที่ระลึกจังหวัดพิษณุโลก ประจำปี 2562 และกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจตามนโยบายของนายกรัฐมนตรี เดิน กิน ชิม เที่ยว จังหวัดพิษณุโลก โดยมี นายบุญทรง แทนธานี นายกเทศมนตรีนครพิษณุโลก พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดพิษณุโลก ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น พ่อค้าประชาชน ร่วมงานเป็นจำนวนมาก

งานมหกรรมอาหารและของที่ระลึกจังหวัดพิษณุโลกและกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจตามนโยบายของนายกรัฐมนตรี เดิน กิน ชิม เที่ยว จังหวัดพิษณุโลก จัดขึ้นเพื่อต้องการให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวจังหวัดพิษณุโลกในช่วงเทศกาลปีใหม่ ได้รับประทานอาหารที่มีคุณภาพ อร่อย สะอาด ปลอดภัย อีกทั้งเพื่อเป็นการสนองนโยบายของนายกรัฐมนตรีและกระทรวงมหาดไทยที่ให้ทุกจังหวัดทั่วประเทศจัดงานส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจ โดยให้มีการจัดกิจกรรมที่มีความหลากหลาย เข้าถึงทุกกลุ่ม ตั้งแต่กลุ่มเด็ก เยาวชน ผู้สูงวัย และประชาชนทั่วไป อันนำไปสู่การสร้างเวทีแห่งความสุขให้กับผู้ซื้อและผู้ขาย สร้างรายได้สร้างอาชีพ และแสดงถึงอัตลักษณ์วัฒนธรรมของพื้นที่ เช่น โซนอาหารพื้นบ้าน ตอนเวทีแสดงความสามารถของเด็กและเยาวชน รวมทั้งกิจกรรมที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม การงดใช้ถุงพลาสติก โฟมและการคัดแยกขยะ เป็นต้น

กิจกรรมภายในงานประกอบไปด้วย การจำหน่ายอาหารร้านที่ได้มาตรฐานสุขาภิบาลอาหาร จำนวน 120 ร้านค้า การจัดจำหน่ายอาหารสินค้าของที่ระลึกผลิตภัณฑ์ OTOP ของท้องถิ่นจากอำเภอต่างๆในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก การจำหน่ายสินค้าที่ผลิตเพื่อการส่งออกและสินค้านานาชนิด การจำหน่ายอาหารพื้นบ้านเมืองพิษณุโลก อาหารไทยและขนมไทยและการจำลองบรรยากาศ ตลาดย้อนยุคเมืองพิษณุโลก วิถีพิษณุโลก วิถีไทย บริเวณหน้าพิพิธภัณฑ์ชาวแพ การจัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าวิถีไทย ปีใหม่วิถีพุทธ โดยเชิญชวนประชาชน ร่วมสวดมนต์ภาวนาธรรม ณ วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร และวัดทุกวัดในเขตเทศบาล ในวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 22.00 น. เป็นต้นไป และ กิจกรรมนับถอยหลังก้าวสู่ปีใหม่ 2563 ตั้งแต่เวลา 23.30 น. บริเวณสวนชมน่านเฉลิมพระเกียรติ และพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง วันที่ 1 มกราคม 2563 เพื่อเป็นสิริมงคลแก่พี่น้องชาวจังหวัดพิษณุโลก บริเวณสี่แยกธนาคารกรุงไทย โดยงานได้กำหนดจัดงานระหว่าง วันที่ 22 ถึง 31 ธันวาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 16.00 น .เป็นต้นไป บริเวณถนนพุทธบูชา สวนชมน่านเฉลิมพระเกียรติ และส่วนกลางเมืองของจังหวัดพิษณุโลก

แสดงความคิดเห็น