นร.เฉลิมขวัญสตรีวาดกำแพงรณรงค์ลดใช้ถุงพลาสติก

12 มกราคม 2563 ช่วงวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ นักเรียนชั้นม. 6 โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี อ.เมือง จ.พิษณุโลก ได้ร่วมทำกิจกรรมวาดภาพและระบายสีกำแพงของโรงเรียนสองด้าน ริมถนนพระองค์ดำ และถนนบรมไตรโลกนารถ ระยะทางยาวประมาณ 200 เมตร ด้วยรูปภาพและสีสันต่าง ๆ พร้อมข้อความวิงวอนให้ประชาชน ตระหนักถึงปัญหาสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะการใช้ และการทิ้งถุงพลาสติก ที่ส่งผลกระทบต่อต่อสัตว์น้ำในทะเลหลากชนิด อาทิ ปลาวาฬ เต่า พยูน ฯลฯ โดยภาพที่วาดและระบายสีได้สื่อออกมาให้เห็นถึงภัยของถุงและขยะพลาสติก พร้อมกับข้อความรณรงค์เป็นภาษาอังกฤษหลากหลายข้อความ

น.ส. ธวัลรัตน์   ใจวีระวัฒนา นร.ชั้นม. 6 โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี เปิดเผยว่า ได้รับมอบหมายจากอาจารย์ปฐมาภรณ์ ซ่งโนนรัก ฝ่ายศิลปกรรมของโรงเรียน ให้โจทย์นักเรียนชั้นม. 6 จับกุล่ม กลุ่มละ 10 คน วาดภาพและระบายสีกำแพงโรงเรียน ในแนวคิดร่วมรณรงค์รักษาสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะรณรงค์การใช้ถุงพลาสติก และทิ้งพลาสสติก ขยะพลาสติกลงทะเล ซึ่งส่งผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมและสัตว์น้ำต่าง ๆ แต่ละกลุ่มก็จะไปประชุมคิดคอนเซ็ปท์ภาพที่จะวาด เพื่อสื่อให้เห็นถึงภัยของขยะพลาสติกที่ทิ้งลงทะเล ทำให้เห็นภาพที่กำลังวาดอยู่ขณะนี้เป็นภาพสัตว์ในทะเล ทั้งปลาวาฬ พะยูน เต่า ที่ได้รับผลกระทบจากการกินถุงพลาสติกเข้าไป

สำหรับภาพที่นักเรียนเฉลิมขวัญสตรีกำลังวาดและระบายสีได้สื่อออกมาให้เห็นถึงภัยของถุงและขยะพลาสติก พร้อมกับข้อความรณรงค์เป็นภาษาอังกฤษหลากหลาย อาทิ PLEASE SAVE THE WORLD  , NO  PLASTIC , KEEP THE SEA PLASTIC FREE , SAY NO TO PLASTIC ,  STOP USING PLASTIC BAG เป็นต้น และได้รับความสนใจจากประชาชนและนักท่องเที่ยวที่สัญจนผ่านไปมา ต่างแวะชม ถ่ายภาพ จิตรกรรมบนกำแพงของนักเรียน

………………………………………………………………………….

ข่าวที่เกี่ยวข้อง  9 ตุลาคม 2558  ศิลปะจากปลายพู่กันนร.เฉลิมขวัญจิตอาสาร่วมวาดภาพบนกำแพง

……………………………………………………………………………………………

แสดงความคิดเห็น