จัดพิธีบูรพาจารย์ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งวันครูจ.พิษณุโลก

เมื่อเวลา 07.30 น.วันที่ 16 มกราคม 63 ที่บริเวณหน้าหอประชุมนเรศวร โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ต.ท่าทอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก  การจัดงานวันครูในปีนี้ นายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก นายลือชัย  ชูนาคา ศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย รักษาการศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก พร้อมผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาการศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 สำนักงาน กศน. สำนักงานการศึกษาพิเศษ จำนวน 1,200 คน ได้ร่วมกันประกอบพิธีทำบุญตักบาตรแด่พระสงฆ์ จำนวน 64 รูป  เนื่องในวันครู ประจำปี 2563 เพื่อเป็นการรำลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ ผู้เป็นดั่งแสงธรรมนำความสว่างทางปัญญามาสู่ชีวิตศิษย์และเพื่อเป็นการธำรงรักษาไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของชาติ และจัดพิธีบูรพาจารย์ จุดเทียนส่องนำความสว่างทางปัญญา พิธีอ่านโองการอัญเชิญบูรพาจารย์  ครูอาวุโสนอกประจำการ (นางมัลลิกา อายุวัฒน์) กล่าวนำสวดฉันท์ระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ และครูอาวุโสในประจำการ  (ดร.ศักดา  สินมา) นำผู้ร่วมชุมนุมกล่าวคำปฏิญาณตนของครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยในปีนี้ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก จัดงานภายใต้แก่นสาระว่า “โลกก้าวไกล ครูไทยก้าวทัน สร้างสรรค์คุณภาพเด็กไทย”

โอกาสนี้ นายพิพัฒน์ เอกภาพันธุ์  ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก  ได้คารวะ “นางมัลลิกา อายุวัฒน์” ครูผู้สอนท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก สมัยเป็นนักเรียนระดับประถมศึกษาโรงเรียนจ่าการบุญ พร้อมได้มอบเกียรติบัตร ครูดีไม่มีอบายมุข รางวัลครูผู้สอนดีเด่น และผู้ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 64 ราย เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติครูที่เป็นแบบอย่างที่ดี

ทั้งนี้ ในปี 2563 พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้มอบคำขวัญวันครู ครั้งที่ 64  พ.ศ. 2563 ว่า “ครูไทย รักศิษย์ คิดพัฒนา” และมอบสารวันครู เพื่อส่งความระลึกถึงและความปรารถนาดีไปยังครูและผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาทั่วประเทศ ที่เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาการศึกษาของชาติเสมอมา

แสดงความคิดเห็น