รพ.ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราชปรับพื้นที่นอกอาคารตั้งเต็นท์สนามคัดกรองรักษาผู้ป่วยทางเดินหายใจ

วันที่  18 มี.ค. 2563   พลตรีวุฒิไชย อิศระ  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช จังหวัดพิษณุโลก พร้อมเจ้าหน้าที่แพทย์ พยาบาล ได้เตรียมสถานที่กางเต้นท์ และอุปกรณ์ในการจัดทำเต้นสนาม ในการเป็นจุดคัดกรองและรักษาผู้ป่วยที่เดินทางเข้ามารักษาที่โรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช  เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดไวรัสโควิค 19

พลตรีวุฒิไชย อิศระ  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช  เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19ทำให้โรงพยาบาลจัดเตรียมสถานที่เป็นพื้นที่ควบคุมโรค พร้อมเตรียมมาตรการรองรับหากจำเป็นต้องยกระดับเข้าสู่ระยะที่ 3 โดยได้ดำเนินการปรับพื้นที่บริเวณด้านนอกอาคารตรวจโรคผู้ป่วยนอก ให้เป็นคลินิกสำหรับตรวจคัดกรองไวรัสโควิด  และผู้ป่วยติดเชื้อโรคระบบทางเดินหายใจ แบบ One Stop Services  จัดมีการตรวจคัดกรองเบื้องต้นและกำหนดช่องทางเดินที่ชัดเจน เพื่อความปลอดภัยก่อนเข้าสู่ภายในโรงพยาบาล ซึ่งหากตรวจพบผู้ป่วยที่มีอาการหวัดมีไข้หรือไอ แพทย์จะทำการตรวจรักษาและจ่ายยาในจุดนี้  หรือต้องเจาะเลือดเพื่อหาเชื้อโควิด ทางโรงพยาบาลก็สามารถกระทำได้ทันที โดยไม่อนุญาตให้เข้าไปภายในอาคาร ส่วนผู้ป่วยทั่วไปก็ยังรักษาภายในอาคารเช่นกัน โดยคาดว่าคลินิกพิเศษนี้จะเปิดให้บริการได้ในวันศุกร์นี้

นอกจากนี้ยังเพิ่มมาตรการป้องกัน โดยใช้หลักการ Social distancing ด้วยการจัดระบบภายในลิฟต์โดยสารด้วยการตีตารางให้ผู้โดยสารยืนหันหน้าเข้าหากันรวม 6 ช่อง เพื่อให้มีระยะห่างในขณะโดยสาร ควบคู่กับการเพิ่มระยะห่างทางสังคมในการจัดโต๊ะนั่งภายในศูนย์อาหารของโรงพยาบาล โดยให้ผู้รับบริการหรือญาตินั่งห่างกันโต๊ะละ3 คนเท่านั้น 

/////////////

แสดงความคิดเห็น