สหกรณ์เชื่อมโยงเครือข่ายกระจายมะม่วงช่วยเกษตรกรจ.พิษณุโลก 34 ตัน

พิษณุโลก : สหกรณ์เชื่อมโยงเครือข่ายกระจายผลผลิตมะม่วงช่วยเกษตรกร กว่า 34 ตัน
วันนี้ (22 เม.ย.63) นายสมศักดิ์ แสนศิริ สหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้ นายทรงยศ ไชยมงคล ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมจุดรวบรวมรับซื้อผลผลิตมะม่วงของสหกรณ์นิคมวังทอง จำกัด และตรวจเยี่ยมแปลงมะม่วงของสมาชิกสหกรณ์ ตามมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรสมาชิกที่ได้รับผลกระทบจากโรคCOVID -19 ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ ณ สหกรณ์นิคมวังทอง จำกัด อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก
นายสมศักดิ์ แสนศิริ สหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก กล่าวว่า กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้สนับสนุนมาตรการแก้ไขปัญหาเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรสมาชิกผู้ปลูกมะม่วงที่กำลังประสบปัญหาราคาผลผลิตตกต่ำ เนื่องจากมีปริมาณผลผลิตจำนวนมาก ขาดตลาดรับซื้อ รวมถึงไม่สามารถส่งออกได้ ผลผลิตล้นตลาด เป็นผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ซึ่งทำให้เกษตรกรได้รับความเดือดร้อนอย่างมาก สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก ได้ดำเนินการประสานงานเชื่อมโยงเครือข่ายสหกรณ์ทั่วประเทศ ที่มีความต้องการสั่งซื้อผลผลิตมะม่วงไปบริโภคเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร โดยมีสหกรณ์นิคมวังทอง จำกัด ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางการรวบรวมรับซื้อผลผลิตของเกษตรกรสมาชิกจากสหกรณ์นิคมวังทอง จำกัด สหกรณ์นิคมพันชาลี จำกัด และสหกรณ์นิคมเนินมะปราง จำกัด ซึ่งเกษตรกรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำสวนมะม่วงเป็นอาชีพหลัก
นายทรงยศ ไชยมงคล ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ กล่าวว่า ปัจจุบันสหกรณ์นิคมวังทอง จำกัด ได้ดำเนินการรวบรวมรับซื้อผลผลิตจากเกษตรกรในพื้นที่ จำนวน 42 ราย มีมะม่วงที่ส่งไปจำหน่าย รวม 9 สายพันธุ์ ปริมาณผลผลิต 34.25 ตัน รวมมูลค่า 287,435 บาท จำแนกเป็น มะม่วงน้ำดอกไม้สีทอง 8.41 ตัน มะม่วงมหาชนก 15.53 ตัน มะม่วงโชคอนันต์ 8.73 ตัน และมะม่วงพันธุ์อื่น 1.58 ตัน โดยสหกรณ์ได้นำผลผลิตมะม่วงที่ผ่านการคัดเกรดบรรจุใส่ลังส่งไปจำหน่ายยังเครือข่ายสหกรณ์ในเขตภาคใต้ ผ่านสำนักงานสหกรณ์จังหวัดตรัง พังงา สตูล พัทลุง นราธิวาส และนครศรีธรรมราช ส่วนในเขตภาคเหนือจำหน่ายผ่านสำนักงานสหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน และจังหวัดพะเยา ช่วยกระจายผลผลิตมะม่วงสู่ผู้บริโภคโดยตรง
จากข้อมูลพบว่า ในพื้นที่ยังคงมีปริมาณผลผลิตมะม่วงที่รอการจำหน่ายอีกประมาณ 73.5 ตัน ประกอบด้วย มะม่วงมหาชนก 20 ตัน มะม่วงโชคอนันต์ 50 ตัน มะม่วงแก้วขมิ้น 1 ตัน มะม่วงจินฮวง 2 ตัน และมะม่วงแก้ว 500 กิโลกรัม หากสนใจสามารถติดต่อสั่งซื้อได้ที่ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ โทร. 0-5598-3567 ต่อ 108 หรือ สั่งซื้อโดยตรงที่ผู้จัดการสหกรณ์นิคมวังทอง จำกัด โทร.08-9644-3941
ด้าน นายบุญแต่ง บุญเรือง สมาชิกสหกรณ์นิคมวังทอง จำกัด กล่าวว่า ตนเองมีพื้นที่ปลูกมะม่วง ประมาณ 120 ไร่ มีมะม่วงพันธุ์น้ำดอกไม้ 60 ไร่ ฟ้าลั่น 20 ไร่ เพชรบ้านลาด 15 ไร่ และพันธุ์มหาชนก 25 ไร่ เมื่อก่อนพอถึงฤดูเก็บเกี่ยวจะนำผลผลิตส่งขายให้กับโรงงานแช่แข็งที่จังหวัดเชียงใหม่ แต่ในปีนี้ เกิดภาวะวิกฤติจากสถานการณ์โรคCOVID-19 เป็นสาเหตุให้ไม่มีพ่อค้าเข้ามาติดต่อรับซื้อผลผลิตมะม่วง จนเกิดความเสียหาย ถึงแม้จะนำมาแปรรูปแต่ก็สามารถทำได้แค่เพียงบางส่วนเท่านั้น โดยสหกรณ์ฯ ได้แจ้งข่าวผ่านประธานบริหารกลุ่มว่า สหกรณ์ได้เปิดจุดรวบรวมรับซื้อมะม่วง จึงได้นำมะม่วงพันธุ์มหาชนก มาจำหน่ายผ่านสหกรณ์ฯ ในราคากิโลกรัมละ 10 บาท จากราคาตลาดที่ลดเหลือเพียงกิโลกรัมละ 5-7 บาท เท่านั้น ซึ่งในสวนยังคงมีมะม่วงที่รอการเก็บเกี่ยวอีกประมาณ 15 ตัน หากสหกรณ์เข้ามาช่วยรับซื้อผลผลิตทั้งหมด ก็จะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนได้ เพราะเหลือเวลาที่จะเก็บเกี่ยวผลผลิตมะม่วงได้ไม่เกินช่วงต้นเดือนพฤษภาคม นี้
วรนุช มีชัย/ภาพ/ข่าว
ทีมงานประชาสัมพันธ์/สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก

แสดงความคิดเห็น