จองคิวยาวเหยียดรอรับของตู้ปันน้ำใจสภ.เมืองพิษณุโลก

เช้าวันที่ 27 พฤษภาคม 2563 ชมบรรยากาศการจองคิวเพื่อรอรับสิ่งของบริจาคจากผู้ใจบุญ ณ ตู้ปันน้ำใจ หน้าสภ.เมืองพิษณุโลก เช้านี้ตั้งแต่ 06.00น. มีประชาชนชาวพิษณุโลก มาจองคิวเพื่อรอรับสิ่งของบริจาคตั้งแต่เช้า ด้วยการนำก้อนหิน ขวดน้ำ แก้วน้ำ  รองเท้า เก้าอี้  มาเรียงเป็นลำดับ เพื่อรอรอบสิ่งของในรอบ 11.00 น. บรรยากาศในภาคเช้า มีชาวพิษณุโลกผู้ใจบุญ นำสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภค มาใส่ตู้ปันสุขจำนวนหนึ่ง และมีจำนวนหนึ่ง มาคอยรับสิ่งของบริจาคด้วยเช่นกัน

ตู้ปันสุข หน้าสภ.เมืองพิษณุโลก เป็นจุดที่มีชาวพิษณุโลกมารับสิ่งของบริจาคมากที่สุด รวมภึงมีคนมารับมากที่สุดเช่นกัน นับแต่เริ่มนำตู้กับข้าวมาตั้งหน้าสภ.เมืองพิ๋ษณุโลก ระยะแรกจะเห็นภาพบรรยากาศที่ค่อนข้างวุ่นวาย มีประชาชนจำนวนหนึ่งมาหยิบของไปมาก แบบไม่พอเพียง ไม่เป็นระเบียบและมีชาวพิษณุโลกใจบุญนำเครื่องอุปโภคบริโภคมาเติมเต็มอย่างไม่ขาดสาย และเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย ได้มีจิตอาสาเข้ามาทำหน้าที่อำนวยความสะดวก จัดระเบียบการรับสิ่งของ ให้หยิบไปได้แต่พอเพียง และการจัดระเบียบล่าสุด จัดให้มารับเป็นเวลา เป็นเวลา รอบ  11.00 น.  เวลา 15.00 น. และ เวลา18.00 น โดยกำชับให้ผู้ที่มารับของบริจาคจากตู้ปันสุข จะต้องเข้าแถว รักษาระยะห่าง สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า โดยจะมีจิตอาสาและตำรวจสายตรวจคอยดูแลความเรียบร้อย

…………………………………..

แสดงความคิดเห็น