วันพระ ทำบุญแบบ new normal ภายใน 30 นาที

วันที่  5 มิ.ย.2563  ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันนี้เป็นวันพระ  ซึ่งหลายวัดเริ่มกลับมาทำบุญตามวัดต่างๆ กันแล้ว โดยเฉพาะที่วัดจันทร์ตะวันออก อ.เมือง จ.พิษณุโลก ทางวัดได้จัดให้มีพิธีทำบุญ เนื่องในพระ โดยจัดแบบวิถีใหม่ หรือ New Normal เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 ปกติแล้วจะให้พุทธศาสนิกชน มาใส่บาตรแล้วให้พระภิกษุสงฆ์ สวดเจริญพระพุทธมนต์ แล้วฉันท์ภัตราหาร แล้วค่อยสวดให้พรอีกครั้ง แต่ครั้งนี้ทางวัดได้จัดรูปแบบของการทำบุญในวิถีใหม่ ด้วยการให้พุทธศาสนิกชน ใส่บาตรข้าวสุก อาหาร คาว หวานไว้ที่เดียวกัน จากนั้นก็จะอาราธนาศีล ก่อนที่พระภิกษุสงฆ์ สามเณร ขึ้นมาตักข้าว อาหารคาว หวาน ใส่บาตรของแต่ละรูป ให้เพียงพอเฉพาะอิ่มในมื้อเดียว

จากนั้นก็มานั่งสวดเจริญพระพุทธมนต์ ให้พรแก่ญาติโยม จากนั้นญาติโยมลากลับบ้าน ต่อจากนั้นพระภิกษุสามเณร ก็จะฉันอาหาร ที่ตักใส่บาตรมา ของแต่ละรูปเอง ซึ่งในการทำบุญรูปแบบใหม่นี้ ใช้เวลาเพียง  30 นาทีเท่านั้น เพื่อให้ทั้งพระภิกษุ สามเณร พุทธศาสนิกชน ได้เว้นระยะห่าง ป้องกันการแพะระบาดของโควิดดังกล่าว

//////////

แสดงความคิดเห็น