อบจ.นำเรือท้องแบน 3 ลำ ช่วยเคลียร์สิ่งกีดขวางทางน้ำแม่น้ำวังทอง

วันที่ 5 สิงหาคม 2563 ว่าที่ร้อยตรี อิทธิพล บุบผะศิริ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วย นายชมภู จันทร์เชื้อ หัวหน้าฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก นำเจ้าหน้าที่ฝ่ายป้องกันฯ พร้อมเรือยนต์ จำนวน 3 ลำ เข้าดำเนินการกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำบริเวณแม่น้ำแคววังทอง บ้านคลองเป็ด หมู่ที่ 4 ตำบลวังพิกุล อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก ไปจนถึงประตูน้ำบ้านวังน้ำใส หมู่ที่ 8 ตำบลแม่ระกา อำเภอวังทอง รวมระยะทางกว่า 10 กิโลเมตร บูรณาการการทำงานร่วมกับ อำเภอวังทอง องค์การบริหารส่วนตำบลวังพิกุล, สถานีตำรวจภูธรวังทอง, ผู้นำท้องที่ผู้นำท้องถิ่น, ราษฎรจิตอาสาในพื้นที่บ้านคลองเป็ด, เจ้าหน้าที่จากกรมเจ้าท่า, กรมชลประทาน, ปภ.เขต 9 และหน่วยป้องกันรักษาป่า ที่ พล.8 (น้ำยาง) โดยร่วมกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำจำพวกเศษซากต้นไม้น้ำ กอไผ่บริเวณริมสองฝั่งแม่น้ำแคววังทอง ซึ่งพบเห็นเป็นจำนวนมาก หลังเกิดฝนตกหนักในพื้นที่ตอนบน ของแม่น้ำแคววังทอง ส่งผลให้ปริมาณน้ำเพิ่มมากขึ้นอย่างรวดเร็ว และอาจส่งผลให้เกิดปัญหาน้ำท่วมฉับพลัน รวมถึงอาจเกิดน้ำล้นตลิ่งในพื้นที่ตำบลวังพิกุลและพื้นที่ใกล้เคียงตามมา จากการดำเนินการครั้งนี้ทำให้การไหลเวียนของน้ำรวดเร็วเพิ่มมากขึ้น นอกจากนี้ยังช่วยแก้ไขปัญหาน้ำเอ่อล้นในพื้นที่ตำบลชัยนาม , ตำบลวังทอง , ตำบลดินทอง , ตำบลวังพิกุล , ตำบลแม่ระกา อำเภอวังทอง และพื้นที่ตำบลท่าตาล , ตำบลนครป่าหมาก ของอำเภอบางกระทุ่ม ท่ามกลางความพอใจของผู้นำท้องที่ผู้นำท้องถิ่นและประชาชนในพื้นที่อย่างมาก

————————————

แสดงความคิดเห็น