เปิดเรียน 100 % วันแรก ทุกโรงเรียนยังคุมเข้มการ์ดไม่ตก

13 สิงหาคม 2563 วันแรกที่กระทรงศึกษาธิการให้ทุกโรงเรียนทั้งรัฐและเอกชน เริ่มเปิดเรียนเต็มรูปแบบ 100 % หลังจากเปิดเทอมวันแรกเมื่อ 1 กรกฏาคม 2563 หลายโรงเรียนใช้มาตรการเว้นระยะห่างเพื่อป้องกันโรคโควิด-19 อาทิ แบ่งกลุ่มนักเรียน และให้สลับวันเรียน หรือ ขยายจำนวนห้องเพิ่มขึ้นเพื่อลดความแออัดในชั้นเรียน ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศโรงเรียนต่าง ๆ ในเขตเทศบาลนครพิษณุโลกที่เริ่มเปิดการเรียนการสอนเต็มรูปแบบ

ที่โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์พิษณุโลก โรงเรียนเอกชนขนาดใหญ่ บรรยากาศการเข้าเรียนวันนี้โรงเรียนยังคงมาตรการคุมเข้มป้องกันโควิด-19 เหมือนช่วงเริ่มเปิดเทอมวันแรก นักเรียนทุกคนต้องสวมหน้ากากอนามัย และผ่านจุดคัดกรองเพื่อตรวจวัดอุณหภูมิ และ ล้างมือด้วยเจลแอกอฮอล์ จากนั้น จะผ่านการบันทึกข้อมูลนักเรียนทุกคนผ่านระบบสแกนคิวอาร์โค้ด โดยคุณครูจะใช้โทรศัพท์มือถือ สแกนคิวอาร์โค้ดของนักเรียนทุกคนที่ผ่านจุดคัดกรอง ข้อมูลของนักเรียนจะถูกส่งเข้าเก็บในระบบบันทึกของโรงเรียน ส่วนการเรียนการสอนนั้น ในช่วงเริ่มเปิดเทอมใหม่ ๆ โรงเรียนเปิดสอนครบทุกระดับชั้น ใช้วิธี เพิ่มจำนวนห้องให้มากขึ้นเพื่อลดความแออัดของนักเรียน  ปัจจุบัน ได้รวบจำนวนห้องมาเข้าสู่ระบบการเรียนตามปกติแล้ว

ที่โรงเรียนจ่าการบุญ อ.เมือง จ.พิษณุโลก วันแรกของการเปิดสอนเต็ม 100 % ประตูทางเข้าโรงเรียนสองด้าน ยังคงคุมเข้มด้วยมาตรการตรวจวัดแอลกอฮอล์ กำหนดให้นักเรียนทุกคนสวมหน้ากากอนามัย และล้างมือด้วยแอกอฮอล์ก่อนเข้าโรงเรียน วันนี้นักเรียนประมาณ 1,700 คน มาเรียนเต็มครบทุกชั้น หลังจากช่วงเปิดเทอมวันแรก โรงเรียนแบ่งนักเรียนออกเป็นสองกลุ่ม และ สลับให้นักเรียนมาเรียนที่โรงเรียน

……………………………………………………………………………

แสดงความคิดเห็น