เทศบาลตำบลหัวรอ จัดงานโครงการท่องเที่ยวโอทอป นวัตวิถี และประเพณีกวนข้าวทิพย์

 

วันนี้( 14 ส.ค.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่อาคารเอนกประสงค์ เทศบาลตำบลหัวรอ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ว่าที่ร้อยตรี อิทธิพล  บุบผะศิริ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานเปิดโครงการท่องเที่ยวโอทอป นวัตวิถี และประเพณีกวนข้าวทิพย์ ปี 63 เพื่อตระหนักถึงความสำคัญของการนำเอาภูมิปัญญาท้องถิ่นมาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีจุดเด่น เพิ่มมูลค่าเป็นที่ต้องการของตลาด ซึ่งตำบลหัวรอมีผลิตภัณฑ์โอทอปชุมชน ผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากการรวมกลุ่มกันทำ แล้วได้สร้างชื่อเสียงหลายประเภท ได้แก่ กลุ่มอาหารพื้นถิ่น กลุ่มน้ำอบน้ำปรุง กลุ่มเครื่องปั้นดินเผาเตาไห กลุ่มสินค้าเกษตรแปรรูป กลุ่มพระเครื่องพระบูชา และยังได้จัดพิธีรำถวายองค์ตาปะขาวหาย พร้อมฟื้นฟูประเพณีกวนข้าวทิพย์ ซึ่งเป็นประเพณีเก่าแก่ขึ้นมาอีกครั้ง หลังหายไปจากชุมชนมานานกว่า 70 ปี

โดยภายในงานได้ให้ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก แต่งกายเป็นองค์สมมุติของพระอินทร์ พร้อมเหล่าเทพธิดาและสาวพรหมจารีบริสุทธิ์นุ่งขาวห่มขาว ร่วมกวนข้าวทิพย์ในกระทะไฟร้อน ๆ โดยมีการประกอบเครื่องปรุงตามแบบโบราณอย่างครบถ้วน  เพื่อแจกจ่ายไปทุก ๆ ครอบครัวไปรับประทานเพื่อความเป็นสิริมงคล  อีกทั้งยัมีการออกบู๊ทสินค้าท้องถิ่นมากมาย เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจภายในชุมชนให้เข้มแข็งขึ้นหลังจากเผชิญโควิด-19 กันมาตั้งแต่ต้นปี โดยมีประชาชนเข้าร่วมงานในรูปแบบ New normal เป็นจำนวนมาก

/////////////

แสดงความคิดเห็น