โรงเรียนอิมพีเรียลพิษณุโลก สองภาษา รับรางวัล”SME National Award 2020″ ระดับดีเด่น

เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2563 โรงเรียนอิมพีเรียลพิษณุโลก สองภาษา รับมองรางวัลสูงสุด “SME National Award 2020” ระดับดีเด่น จากนายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ประธานในพิธีประกาศผลรางวัลสุดยอดองค์กรต้นแบบในการพัฒนาจัดการเรียนรู้และการบริหารงานในทุกๆด้านสอดคล้องตามกรอบคุณภาพแห่งชาติ Thailand Quality Award – TQA สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ (คัดเลือก 30 องค์กรจากผู้เข้าร่วมโครงการประกวดทั้งสิ้น 1,009 องค์กรทั่วประเทศ)

โรงเรียนอิมพีเรียลพิษณุโลก สองภาษาได้นำกระบวนการ TQM มาปรับใช้ตั้งแต่ปี 2017 รวมถึงได้รับคำแนะนำจากสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ – Thailand Productivity Institute ด้วยดีเสมอมา เพื่อดำรงไว้ถึงคุณภาพมาตรฐานและการพัฒนาสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับนักเรียน

โรงเรียนอิมพีเรียลพิษณุโลก สองภาษา Imperial Phitsanulok Bilingual School
055-336-244

โรงเรียนอิมพีเรียลพิจิตรสองภาษา Imperial Phichit Bilingual School
056-612-991

แสดงความคิดเห็น