สืบสานพระเพณีตักบาตรเทโววัดพระพุทธบาทเขาสมอแคลงครั้งที่ 63

เวลา 09.30 น. วันที่ 3 ตุลาคม 2563 ที่วัดพระพุทธบาทเขาสมอแคลง ต.วังทอง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก ได้จัดพิธีตักบาตรเทโวโรหณะครั้งที่ 63 ที่ชาวบ้านเขาสมอแคลงและวัดได้ร่วมกันจัดอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี หลังวันออกพรรษา 1 วัน และถือเป็นหนึ่งเดียวในจังหวัดพิษณุโลก ที่จัดขบวนพระสงฆ์เดินลงจากบันไดพญานาค 197 ขั้น จากสถานที่ประดิษฐานรอยพระพุทธบาทตะแคงหนึ่งเดียวในพิษณุโลก ลงมารับบิณฑบาตรข้าวสารอาหารแห้งและข้าวต้มโยนจากประชาชน

ประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะครั้งที่ 63 วัดพระพุทธบาทเขาสมอแคลงวันนี้  มีนายบุญเหลือ  บารมี นายอำเภอวังทอง เป็นประธานฝ่ายฆราวาส และพระครูศุภกิจจาภิมน เจ้าคณะอำเภอวังทองเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ หลังจากเสร็จพิธีสงฆ์และพิธีเปิดงานโดยการลั่นฆ้องแล้ว ขบวนกองมังคละ ขบวนเทพเทวดา นำขบวนพระพุทธรูปปาง ตามด้วยคณะสงฆ์ 40 รูป เป็นการจำลองพระพุทธเจ้าเสด็จไปจำพรรษาอยู่บนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์เพื่อเทศน์โปรดพระพุทธมารดา ครั้นถึงวันมหาปวารณา (วันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 11) จึงเสด็จลงจากเทวโลก รุ่งขึ้นวันแรม 1 ค่ำ เดือน 11 ชาวเมืองจึงพากันทำบุญตักบาตรเป็นการใหญ่ เพราะไม่ได้เห็นพระพุทธเจ้ามาถึง 3 เดือน การทำบุญตักบาตรในวันนั้นจึงได้ชื่อว่า ตักบาตรเทโวโรหณะ

บรรยากาศการทำบุญตักบาตรของชาวอำเภอวังทองวันนี้ หนาแน่นไปด้วยประชาชน ที่เตรียมข้าวสารอาหารแห้ง และข้าวต้มโยน ที่ทำสืบทอดต่อเนื่องกันมา โดยโยนข้าวต้มลูกโยนใส่บาตรพระขนาดใหญ่ที่นำขบวน  ต่อด้วยใส่บาตรข้าวสารอาหารแห้งพระภิกษุสงฆ์

……………………………………………………………………..

แสดงความคิดเห็น