แม็คโคร ลุยจัดงาน  วันโชห่วยไทย ชี้ช่องรวย โชห่วยไทย วิถีใหม่

เมื่อเวลา  10.00 น. ของวันที่  15 ต.ค. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ห้างแม็คโคร สาขาพิษณุโลก นางอุบลรัตน์ ศีลตระกูล พาณิชย์จังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานเปิดงานวันโชห่วยไทย ชี้ช่องรวย โชห่วยไทย วิถีใหม่ เพื่อเป็นการส่งเสริม ผู้ประกอบการโชว์ห่วยรายใหม่ขึ้น  นายวีระชัย ตู้วชิรกุล ประธานการจัดงานตลาดนัดโชห่วยครั้งที่ 12 กล่าวว่า แม็คโครเป็นเสมือนคู่คิดทางธุรกิจให้กับผู้ประกอบการร้านโชว์ห่วยมากกว่า 31 ปี ด้วยความมุ่งมั่นที่จะสนับสนุนและพัฒนาผู้ประกอบการโชห่วยไทยให้แข็งแกร่ง ท่ามกลางกระแสการแข่งขันที่รุนแรงของธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ซึ่งแม็คโคร ได้จัดตั้งศูนย์มิตรแท้โชว์ห่วยขึ้น เพื่อเป็นที่ปรึกษาให้แก่ผู้ประกอบการร้านโชห่วยซึ่งปัจจุบันมีมากกว่า 600,000  ร้านค้าทั่วประเทศ และผู้ที่สนใจที่จะเป็นเจ้าของร้านโชห่วยรายใหม่ ตลอดจนการบริหารจัดการอย่างมืออาชีพ พร้อมทั้งจัดกิจกรรมต่างๆเพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ใหม่ๆอย่างต่อเนื่อง ในรูปแบบต่างๆ เช่น การอบรมสัมมนาการแจกคู่มือการจัดการร้านค้าปลีกการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่เพื่อให้สอดคล้องและสอดรับกับสถานการณ์การทำธุรกิจและพฤติกรรมการซื้อของผู้บริโภคที่เปลี่ยนไป

สำหรับในปีนี้ แม็คโคร ได้พัฒนาโมเดลโชห่วยไทยวิถีใหม่ขึ้น เพื่อช่วยให้โชห่วยไทยสามารถปรับตัว และก้าวข้ามความท้าทายในทุกสถานการณ์ภายใต้การวางยุทธศาสตร์ 3 ด้าน คือ อยู่ให้รอด อยู่ให้รุ่ง อยู่ให้รวย ผ่านการอบรมการบริหารจัดการร้านค้าปลีกตั้งแต่การเริ่มสำรวจความต้องการของลูกค้าในแหล่งทำเลที่ร้านตั้งอยู่ และจัดหาสินค้าที่ตรงกับความต้องการของลูกค้าตลอดจนใช้เทคโนโลยี เป็นเครื่องมือในการพัฒนาและสร้างเครือข่าย ลูกค้าเช่น Facebook LINE และบริการเดลิเวอรี่ เพื่ออำนวยความสะดวกให้ลูกค้าตลอดจนเพิ่มเติมบริการ e-payment กลับบ้าน ชำระเงินผ่าน QR Code ของธนาคารต่างๆหรือ ทรู วอลเล็ต พร้อมทั้งสนับสนุนให้ร้านโชห่วยไทยโชว์จุดเด่นของร้านด้วยเอกลักษณ์ที่สร้างขึ้นเฉพาะตัวไม่เหมือนใครเราจึงได้จัด งานวันโชห่วยไทยชี้ช่องรวยโชห่วยไทยวิถีใหม่ขึ้น เพื่อให้ผู้ประกอบการร้านโชว์ห่วยในจังหวัดพิษณุโลก และจังหวัดใกล้เคียงได้เข้าร่วมกิจกรรมรับฟังคำปรึกษาในการบริหารจัดการร้านโชห่วย จากผู้เชี่ยวชาญมืออาชีพจากศูนย์มิตรแท้โชห่วยไทย ตลอดจนการอบรมจากวิทยากรมืออาชีพที่จะช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถต่อยอดสู่การพัฒนาร้านค้าตนเองด้วยจุดเด่นที่ถือเป็นเอกลักษณ์เฉพาะในแต่ละแบบของร้านตนเองการบริหารจัดการให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์ต่างๆตลอดจนการสร้างรายได้เพิ่มกำไรให้แก่ ร้านโชห่วยอย่างมีประสิทธิภาพและมั่นคง

นางอุบลรัตน์ ศิลตระกูล พาณิชย์จังหวัดพิษณุโลกเปิดเผยว่า นโยบายของ นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ให้ความสำคัญเป็นอย่างมากกับการผลักดันร้านโชห่วยทั่วประเทศให้เป็น smart โชห่วย เนื่องจากโชห่วยมีบทบาทสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศอย่างมาก ทำให้เกิดการหมุนเวียนของเศรษฐกิจในระดับท้องถิ่น รวมถึงเกิดการจ้างงานในชุมชน  ซึ่งในจังหวัดพิษณุโลก พบมีร้านค้าโชห่วยมากกว่า 10,000 ราย ซึ่งเป็นเศรษฐกิจฐานรากที่สำคัญมันจะส่งผลดีต่อเศรษฐกิจชุมชนที่เติบโตขึ้น อย่างไรก็ตาม ร้านโชห่วยส่วนใหญ่ยังขาดองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการพื้นที่ในร้านให้เกิดประโยชน์สูงสุด การใช้เทคโนโลยีในการบริหารจัดการร้านรวมถึงการจัดเรียงสินค้าให้สะอาด มีระเบียบ ง่ายต่อการเลือกซื้อของลูกค้า ซึ่งปัจจัยเหล่านี้เป็นสิ่งสำคัญจะส่งผลให้ร้านค้าสามารถแข่งขันได้อย่างยั่งยืน ซึ่งสอดคล้องกับกระทรวงพาณิชย์มีเป้าหมายในการสร้างเศรษฐกิจการค้าของประเทศให้มีความก้าวหน้าอย่างมั่นคงเป็นทำยั่งยืนและมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงเพื่อความอยู่ดีมีสุขของคนทั้งประเทศด้วยความมุ่งเน้นการยกระดับศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันทางการค้าด้วยเหตุนี้กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ในร่วมมือกับบริษัทสยามแม็คโครเพื่อพัฒนาธุรกิจไทยให้เข้มแข็งตลอดจนยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันสู่ระดับสากล ทั้งนี้ทางกระทรวงพาณิชย์ได้มีเจ้าหน้าที่กรมพัฒนาธุรกิจ ร่วมออกบูธ เพื่อให้คำปรึกษาแก่ผู้ประกอบการร้านค้าปลีก ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 18 ตุลาคมนี้ด้วย

อย่างไรก็ตาม งานโชห่วยไทย ชี้ช่องทางรวย โชห่วยไทย วิถีใหม่ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 15-18 ตุลาคม 2536 ณ แม็คโครสาขาพิษณุโลก ซึ่งผู้ประกอบการหรือผู้สนใจจะได้พบกับสินค้าในราคาโปรโมชั่น พร้อมกิจกรรมที่ แม็คโคร เตรียมไว้เพื่อช่วย เพิ่มรายได้ให้กับทางร้านค้าผ่านแคมเปญต่างๆมากมาย อาทิ ตู้เย็นครัวชุมชน สินค้าราคาพิเศษจาก Makro จัดให้ และแม็คโครคลิก ตลอดจนกิจกรรมให้ความรู้และคำปรึกษาแก่ผู้สนใจที่จะเปิดร้านโชห่วยในด้านการบริหารจัดการร้านโชห่วยอย่างมืออาชีพ สำหรับผู้ที่สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.siammakro.co.th หรือโทร 0 2-335- 5300

////////////

 

แสดงความคิดเห็น