สาธารณสุขตรวจสถานบริการอาหารเจ โรงเจไซทีฮุกตึ๊ง

วันที่15ตุลาคม 2563 ด้วยเทศกาลถือศีลกินเจ ปี 2563 นี้จะเริ่มจัดขึ้นระหว่างวันที่ 16-25 ตุลาคม 2563  ณ สมาคมพิษณุโลกการกุศลสงเคราะห์ โรงเจไซทีฮุกตึ้ง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก                                                             กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ และกลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยกลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ ร่วม กันลงพื้นที่ เพื่อตรวจสถานบริการ และ ตรวจอาหารเจใน ในสถานที่ต่างๆที่เป็นโรงทานโรงครัว ในช่วงเทศกาลถือศีลกินเจ  โดยในวันนี้ได้ร่วมกันลงพื้นที่ตรวจตามมาตรฐานสุขาภิบาลอาหาร ตรวจสารปนเปื้อนในอาหารในส่วนของอาหารด้านเคมีและจุลินทรีย์ พร้อมกันนี้ได้ทำการตรวจผู้ประกอบอาหาร โดยได้ทำการตรวจด้านสุขาภิบาลเล็บมือผมพร้อมแนะนำการ ใช้วัสดุป้องกันสวมใส่ในการประกอบอาหารให้กับพนักงาน แม่ครัว ก็พบว่าทางด้านผู้ประกอบอาหารมีการ จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ป้องกันสวมใส่ครบตามแบบมาตรฐาน

โดยมี นพ.ไกรสุข เพชระบูรณิน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก พร้อมคณะผู้บริหาร ร่วมตรวจโรงเจไซทีฮุกตึ๊ง เต็กก่าจีเสี่ยเกาะ ตามมาตรฐานอาหารปลอดภัย ของฝ่ายโภชนาการของสำนักงานสาธารณสุข จังหวัดพิษณุโลก ในการนี้ผลการตรวจพบว่าเป็นพื้นที่สะอาดปลอดภัยอาหารปราศจากสารปนเปื้อน และถูกสุขาภิบาลด้านการประกอบอาหารจึงได้ร่วมกันมอบป้ายอาหารปลอดภัย Green Food Good Taste  ให้กับทางสมาคมพิษณุโลกการกุศลสงเคราะห์โรงเจไซทีฮุกตึ๊ง เพื่อรับรองมาตรฐานอาหาร ได้ผ่านการตรวจรับรองจากฝ่ายโภชนาการสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก

พร้อมกันนี้นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลกยังได้ร่วมประกอบอาหารเจเพื่อแจกจ่ายให้กับประชาชนที่มารับประทานอาหารเจได้รับประทานอีกด้วย

แสดงความคิดเห็น