ชาวบ้านเสือลากหาง งง!! อยู่มาหลายชั่วอายุคน แต่กลับถูกรัฐระบุว่า บุกรุกที่ดินสาธารณะ ต้องเสียค่าเช่า

วันนี้ 8 พฤศจิกายน 63 ผู้สื่อข่าวรายงาน ผู้ใหญ่บ้าน และลูกบ้านเสือลากหาง หมู่ที่ 9 ตำบลวังทอง อ.วังทอง จ.พิษณุโลกได้ร่วมประชุมชี้แจง ตามข้อสั่งการของ นายบุญเหลือ บารมี นายอำเภอวังทอง  ที่ระบุให้ชาวบ้านหารือแนวทางแก้ไข เนื่องจากทางอำเภอได้รับรายงานจากอบต.วังทองว่า มีหนังสือร้องเรียนให้ร้องทุกข์กล่าวโทษ กรณีชาวบ้านบุกรุกที่ดินสาธารณประโยชน์”ทุ่งเขาสมอแคลง”ทำให้ชาวบ้านทั้งหมด725 ครอบครัว ประชากร จำนวน 680 คน ที่ดินประมาณ จำนวน 200 ไร่  ได้ความเดือดร้อน เนื่องที่ดินที่อาศัยมาเวลานานหลายชั่วอายุคน จะต้องถูกภาครัฐ ผลักเข้าสู่โครงการเช่าที่อยู่อาศัย ทั้งๆที่ทำกินของตัวเอง โดยที่ชาวบ้านไม่ยินยอม แต่ภาครัฐหรือที่ดินอำเภอวังทองเเจ้งแก่ชาวบ้านเสือลากหางว่า พื้นที่ประชาชนที่อยู่นั้น เป็นสาธารณะประโยชน์ ทุ่งเขาสมอเเคลง ไม่สามารถออกเอกสารสิทธิ์ใดๆได้ และกรณีดังกล่าวเป็นข้อพิพาท ระหว่างประชาชนกับทางการ จนชาวบ้านบ้านเสือลากหางวิงวอนภาครัฐขอความเป็นธรรม ต่อมา นายอนุชา น้อยวงศ์ ส.ส.พิษณุโลกซึ่งได้เดินทางมารับฟังและพร้อมจะแก้ปัญหา

ชาวบ้านพูดเป็นเสียงเดียวกันว่า ไปขอเอาโฉนดที่กรมที่ดิน ก็แจ้งว่า ออกโฉนดไม่ได้ บอกเพียงว่า อยู่ในเขตสาธารณะ จึงอยากให้ทางราชการชี้แจงว่า ทุ่งสมอแคลงมีพื้นที่ ที่ชัดเจนอยู่บริเวณใดบ้าง ที่ผ่านมา ชาวบ้านใช้หน่วยงานอื่นวัดระยะ ก็พบว่า คนบ้านเสือลากหาง อยู่นอกเขตฯ แต่กรมที่ดิน ไม่เชื่อ ตีคลุม ยกหมู่บ้านเข้าไปเป็นที่ดินสาธารณะทั้งหมด จึงไม่สามารถออกโฉนดให้ได้ ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ที่ดิน ไม่เคยสรุปชี้ชัด ทำให้วันนี้ชาวบ้านไม่รู้จะทำอย่างไร

นายอนุชา น้อยวงศ์ ส.ส.พิษณุโลก เปิดเผยว่า จะต้องหาผู้มีอำนาจ ลงมาชี้ขาดว่า หลักเขตอยู่บริเวณใดกันแน่ เพราะชาวบ้านยืนยันว่า พวกเขาไม่ได้อยู่ในเขตทุ่งเขาสมอแคลง อยู่นอกเขตสาธารณะ ก็จะต้องพิสูจน์สิทธิ์กัน แต่ที่ผ่านมา ไม่มีใครกล้า เดินสำรวจที่ดินจริงจังๆ ที่ผ่านมาตนก็นำเรื่องดังกล่าวเข้าไปสภาผู้แทนราษฎร ไปหลายเรื่อง รวมทั้งที่ดินเขาสมอแคลงด้วย ผมเชื่อว่า ปัญหานี้ มีทางออก ขอให้ใจเย็นๆ ให้สามัคคีไว้จะดำเนินการช่วยเหลือได้แน่

ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่า  ประวัติความเป็นมา เริ่มจากปี พ.ศ.2484 ราษฎรดั่งเดิม หมู่ 1 ต.สมอแข อ.เมือง จ.พิษณุโลก (ก่อนที่แบ่งเขตการปกครองใหม่อยู่ ขึ้นกับ หมู่ที่ 9 ต.วังทอง อ.วังทอง จ.พิษณุโลกเมื่อปี 2500-2506)  ไปแจ้งและได้รับการครอบครอง สค.1 จำนวน 13 แปลง ปี 2508 ราชการได้ออกหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง 2020/2508 ลงวันที่ 25 สิงหาคม 2508 บนทุ่งเขาสมอแคลง จำนวน 3,960 ไร่ กว้าง 30 เส้น ยาว 80 เส้น

ต่อมาเมื่อวันที่  18 ธ.ค.60 ที่ผ่านมา ราษฎรบ้านเสือลากหางส่งเรื่องร้องเรียนไปที่อำเภอวังทอง เพื่อขอให้พิสูจน์ขอเท็จจริงในการตรวจวัดพื้นที่ทุ่งสมอแคลงว่า มีความกว้างยาวเท่าใด อาณาเขตชัดเจนถึงบริเวณใด   ขณะที่ชาวบ้านใช้หน่วยงานอื่น วัดพิกัดอาณาเขตทุ่งสมอแคลงนั้น ระบุชัดว่า ยังไม่ถึงบ้านเรือน 725 ครอบครัว ประชากร จำนวน 680 คน ที่อาศัยอยู่ 200 ไร่แน่ ทำให้ชาวบ้านมั่นใจว่า ที่ดินของตนไม่มีอยู่ในเขตที่ดินสาธารณประโยชน์ ควรจะออกโฉนดได้ ไม่จำเป็นต้องจ่ายค่าเช่า

///////////

 

แสดงความคิดเห็น