ตรวจสถานบันเทิงคุมเข้มมาตรการป้องกันcovid-19 เน้นย้ำให้ปิดบริการ 5 ทุ่ม

วันที่ 19 ธันวาคม 2563 เวลา 21.00 น. ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองพิษณุโลก นายชูศักดิ์ รู้ยิ่ง ปลัดจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วย นายเจษฎา ลิ้มตระกูล นายอำเภอเมืองพิษณุโลก ฝ่ายปกครองจังหวัดพิษณุโลก ฝ่ายปกครองอำเภอเมืองพิษณุโลก สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก สรรพสามิตพื้นที่พิษณุโลก สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพิษณุโลก พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก อาสารักษาดินแดนจังหวัดพิษณุโลก และ ชุดDOPA 37 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ร้านตะวันแดงมหาชนพิษณุโลก วีพีส district 65 คัมปายคาราโอเกะ ร้านอาหารทางเกวียน โดยปิดบริการเวลา 23.00 น. หรือ 5 ทุ่ม พร้อมกำชับให้สถานบริการ สถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการ ผับ บาร์ คาราโอเกะให้งดเว้นการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย งดการนำวงดนตรี นักร้อง รวมทั้งพนักงานบริการในลักษณะเชียร์แขก( เอนเตอร์เทนเนอร์) จากนอกพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกเข้ามาให้บริการ พร้อมให้ลดจำนวนผู้ใช้บริการ 50% ให้ความรู้ความเข้าใจแก่ผู้ประกอบการเรื่องป้องกันการแพร่ระบาดไวรัส covid-19 การเว้นระยะห่าง การสวมหน้ากากอนามัย ของพนักงานและผู้ใช้บริการ พร้อมประชาสัมพันธ์โทษ ผู้ใดฝ่าฝืนต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ. ศ. 2558 และการกระทำความผิดตามมาตรา 18 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ. ศ. 2548 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสองปีหรือปรับไม่เกิน 40,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ

แสดงความคิดเห็น