รมว.พม.มอบถุงยังชีพช่วยเหลือและเป็นกำลังใจให้ผู้ประสบวาตภัยอ.นครไทย-อ.เนินมะปราง

วันที่ 8 เม.ย.64  นายจุติ ไกรฤกษ์    รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เดินทางไปที่วัดบ้านหนองกะท้าว หมู่ 10 ต.หนองกะท้าว อ.นครไทย จ.พิษณุโลก เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย จากเหตุพายุฤดูร้อนเมื่อวันที่ 3 เมษายนที่ผ่านมา มีนายรณชัย  จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วยนายนิสิต  สวัสดิเทพ นายอำเภอนครไทย และหัวหน้าส่วนราชการให้การต้อนรับ  และร่วมกันมอบถุงยังชีพให้แก่ผู้ประสบภัยบ้านพังเสียหายบางส่วนใน 4 ตำบล 23 หมู่บ้าน 127 หลังคาเรือน

โอกาสนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และคณะ ได้พบปะเยี่ยมเยียนพร้อมมอบถุงยังชีพ และพระบรมฉายาลักษณ์ แก่ครอบครัวนายมงคล   คงบาง  ที่บ้านเลขที่  8/1  ม.10  บ้านหนองกะท้าว   ซึ่งบ้านได้รับความเสียหายจากแรงพายุพัดหลังคาบ้านเสียหาย  และมีสมาชิกในบ้านเป็นผู้ป่วยติดเตียงมานาน 30 ปี นอกจากนี้ยังไปเยี่ยมบ้านนางสะท้อน   สีพลมาด  บ้านเลขที่ 42   ม.10  ต.หนองกะท้าว สภาพที่อยู่อาศัยบ้านไม้ชั้นเดียวยกสูง ไม่มั่นคงถาวร ถูกแรงพายุพัดฝาพนังบ้านด้านหลังเสียหาย  และคานกลางบ้านหักไม่สามารถรับน้ำหนักผู้อาศัยได้มาก  โดยก่อนหน้านี้ ทางอำเภอนครไทยและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัยตามระเบียบราชการเบื้องต้นไปแล้ว และเตรียมซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้แก่ผู้ประสบภัย

นอกจากนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ยังเดินทางไปมอบถุงยังชีพพร้อมให้กำลังใจผู้ประสบวาตภัย ที่อำเภอเนินมะปรางอีกจำนวน 235 หลังคาเรือน เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ และบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น

แสดงความคิดเห็น