แอป”พิดโลกพร้อม” ช่องทางพิเศษลงจองวัคซีนโควิดสำหรับประชาชนชาวพิษณุโลก

นางวชิราภรณ์  น้อยยม  ประชาสัมพันธ์จังหวัดพิษณุโลก เปิดเผยว่า  ขณะนี้จังหวัดพิษณุโลกได้เริ่มดำเนินการฉีดวัคซีนให้ปับบุคลากรทางการแพทย์ เจ้าหน้าที่ด่านหน้า ที่สัมผัสใกล้ชิดประชาชนโดยมีเป้าหมาย 14,597 คน  ในขณะที่จำนวนการลงทะเบียนจองรับวัคซีน  ยอดสะสม  ตั้งแต่1-14 พฤษภาคม 2564 จำนวนลงทะเบียนหมอพร้อม  35,404 คน  ซึ่งเป็นกลุ่มผู้สูงอายุ 60 ปี ขึ้นไป และกลุ่มเสี่ยง 7 โรค

สำหรับจังหวัดพิษณุโลกมีประชากรทั้งสิ้น  675,813 คน จึงขอเชิญชวนประชาชนลงทะเบียนหมอพร้อม โดยในวันที่ 15 พฤษภาคม นี้ จะเริ่มเปิดให้ประชาชนทั่วไปอายุ 18-59 ปี ที่ยังไม่ลงทะเบียน สามารถลงข้อมูลการจองและเลือกวันฉีดได้ตามวันที่ และ เวลาที่ว่างอยู่  ส่วนกลุ่มผู้สูงอายุเกิน 60 ปี และ ผู้ป่วยกลุ่มโรคเรื้อรัง 7 โรค โดยการจองใน 2 กลุ่มนี้จะมีต่ออีก 2 สัปดาห์ ถึงประมาณสิ้นเดือนพฤษภาคมนี้

ทางด้านนายรณชัย จิตวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ได้มอบหมายให้ทีมด่านหน้า 5 เสือ  ซึ่งได้แก่ อสม. และฝ่ายปกครอง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน นายอำเภอทุกอำเภอ ท้องถิ่น ลงพื้นที่เคาะประตูบ้าน เพื่อให้ความรู้ สร้างความเข้าใจ รวมทั้งบริการรับลงทะเบียนให้แก่ประชาชนที่ไม่สามารถลงทะเบียนผ่าน ช่องทาง Application หรือ LINE หมอพร้อมได้

นอกจากนี้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดได้พัฒนา Application พิดโลกพร้อม เพื่อเป็นช่องทางพิเศษในการจองวัคซีน covid -19 สำหรับประชาชนชาวพิษณุโลก ผ่านการสแกนคิวอาร์โค้ด (QR code) พร้อมเปิดให้ประชาชนทั่วไปลงจองการฉีดวัคซีนโควิด-19 ตั้งแต่วันที่ 14 พฤษภาคม 2564  โดยจะสามารถเข้าไปใช้ระบบได้ตั้งแต่ช่วงบ่าย เป็นต้นไป

ซึ่ง Application พิดโลกพร้อม เป็นทางเลือกของประชาชนที่ไม่สามารถลงจองวัคซีนผ่านหมอพร้อมทั้งที่เป็นไลน์ และ Application ได้  สำหรับ “พิดโลกพร้อม” จะมีขั้นตอนการลงข้อมูลที่ง่าย สะดวก พร้อมจัดคิวนัดฉีดวัคซีนให้ท่านได้รับวัคซีนเร็วที่สุดตามลำดับ (ระบบจะแจ้งวันนัดฉีดวัคซีนให้ทราบภายหลัง) สามารถทราบวันนัดฉีดวัคซีนโดยสแกนคิวอาร์โค้ด “พิดโลกพร้อม” ซ้ำอีกครั้ง หลังจากลงข้อมูลการจอง 3-5 วัน และตรวจสอบวันนัดผ่านเลขบัตรประชาชน  ที่สำคัญเมื่อลงทะเบียนกับ Application พิดโลกพร้อมแล้วไม่ต้องลงทะเบียนกับหมอพร้อมเพราะ Application “พิดโลกพร้อม” จะเชื่อมต่อกับหมอพร้อมทำให้สามารถเข้าทำการจองและกำหนดวันรับวัคซีนได้รวดเร็วขึ้น

นอกจากนี้ ในส่วนจังหวัดพิษณุโลกยังได้ปรับเปลี่ยนเวลาการฉีดวัคซีนให้รวดเร็วขึ้นจากเดิมที่จะเริ่มฉีดในวันที่ 7 พฤษภาคม มาเป็นตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม นี้เป็นต้นไป

สำหรับการเข้าแอพพิดโลกพร้อมนั้น สามารถเข้าโดยการสแกนคิวอาร์โค้ด (QR code) ผ่านระบบไลน์ คิวอาร์โค้ดสามารถโหลดได้ที่เพจสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก และเพจสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิษณุโลก ซึ่ง “พิดโลกพร้อม” จะมีขั้นตอนการลงข้อมูลที่ง่าย สะดวก   หรือเข้าที่ลิงค์  http://plkprom.plkhealth.go.th/plkprom/web/index.php?r=regis

///////////////////////////

แสดงความคิดเห็น