เปิดเทอมวันแรก โรงเรียนปรับวิธีการสอน หลังโควิดระบาดอีกรอบ

วันที่ 1 มิ.ย.64  นายลือชัย  ชูนาคา ศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก พร้อมคณะ ได้ออกเยี่ยมโรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก โรงเรียนผดุงราษฎร์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ในการนิเทศติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิดในสถานศึกษา  ซึ่งวันนี้เป็นวันแรกของโรงเรียนในจังหวัดพิษณุโลก ที่ได้ขออนุมัติเปิดเรียนต่อกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพิษณุโลก  ที่อนุญาตให้สถานศึกษาของจังหวัดพิษณุโลก ที่ผ่านมาตรฐานการประเมิน ความพร้อมตามระบบ Thai Stop COVID Plus จำนวน พิษณุโลก 325 แห่ง เปิดทำการเรียนการสอนแบบ on site ในวันที่ 1 มิถุนายน 2564 นั้น

แต่เนื่องจากสถานการณ์โควิด ที่จังหวัดพิษณุโลก ได้กลับมามีผู้ติดเชื้ออีกจำนวนหลายราย ทำให้สถานศึกษา มีความวิตกกังวล จึงได้มีการปรับแผนการเปิดเรียน 1 ศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก จึงขอให้ผู้อำนวยการโรงเรียนได้ใช้ดุลยพินิจในการปรับแผนการเปิดเรียนจากระบบ on site  เป็นลักษณะ on line ,on hand  เด็กยังไม่ต้องเดินทางมาเรียน จนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้น

ทั้งนี้ โรงเรียนที่ประเมินตัวเองตามเกณฑ์การประเมินในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต ๑ – 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดพิษณุโลก สถานศึกษาเอกชนสังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๗  โรงเรียนพิษณุโลกปัญญานุกูล และ อบจ. เสนอขอเปิดเรียนในวันที่ 1 มิถุนายน 2564 จำนวน 325 โรงเรียน จาก 471 โรงเรียน ที่เหลือเปิด 14 มิถุนายน 2564 ทั้งนี้ สถานศึกษาที่จะเปิดการเรียนการสอน  จะต้องผ่านเกณฑ์การประเมินความพร้อมตามระบบ Thai Stop COVID Plus เช่นกัน.

………………………………………………………………….

 

แสดงความคิดเห็น