อบจ.พิษณุโลก เตรียมทุ่มงบกว่า 50 ล้านบาท ซื้อวัคซีน 53,000 โด๊ด

นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒน์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เปิดเผยว่า ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ได้มีการประชุมร่วมกับ คณะกรรมการควบคุมโรคจังหวัดพิษณุโลก เพื่อหาข้อสรุปในการจัดหาวัคซีนเพื่อพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดพิษณุโลก ซึ่งประชาชนในเขตเทศบาลนครพิษณุโลก ทางเทศบาลนครพิษณุโลก ได้จองวัคซีนไปกับทางราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ไปแล้วจำนวน 20,000 โด๊ด ในส่วนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกนั้น ก็จะทำหนังสือขอไปยังราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เช่นเดียวกัน เพื่อจัดหาวัคซีนที่มีคุณภาพได้รับการรับรองตามระเบียบที่ได้กำหนดไว้ โดยใช้งบประมาณขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ซึ่งมีงบประมาณเพียงพอที่จะไปดำเนินการกว่า 50 ล้านบาท โดยจะดำเนินการจองวัคซีน 53,000 คน เพื่อที่จะจัดหาวัคซีนมาเสริมเติมให้เต็มในส่วนที่ขาด

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก กล่าวอีกว่า โดยประชาชนที่อยู่ในเขตเทศบาลนครพิษณุโลก ก็จะดำเนินการหาวัคซีนให้ประชาชนในเขตเทศบาลนครพิษณุโลก ส่วนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก นั้นก็จะดูแล้วในพื้นที่ทั้งจังหวัด และจะต้องเป็นประชาชนที่มีชื่อในทะเบียนบ้านในจังหวัดพิษณุโลกเท่านั้น ส่วนประชากรแฝง รัฐบาลนั้นสามารถที่จะให้บริการประชากรแฝงที่อยู่ในจังหวัดพิษณุโลกอยู่แล้ว ซึ่งทางสาธารณสุขจังหวัดได้ตั้งเป้า ประชากรในจังหวัดพิษณุโลก ถึง 1 ล้านคน โดยในช่วงนี้ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก จะได้ดำเนินการจัดงบประมาณ และในวันที่ 14 มิ.ย.นี้ ก็จะดำเนินการจองวัคซีน จำนวนกว่า 53,000 โด๊ด ด้วยกัน เพื่อบริการพี่น้องประชาชนชาวพิษณุโลกของเรา

////////////

 

แสดงความคิดเห็น