สถานศึกษาทำความสะอาด จัดห้องเรียน พร้อมเปิด 14 มิ.ย.นี้ พร้อมจัดตารางการเรียนสลับ on site และ on hand

 

วันนี้ (  11 มิ.ย.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า  ในวันที่  14 มิ.ย. นี้ เป็นวันเปิดภาคเรียน ทำให้สถานศึกษาทุกแห่งในจังหวัดพิษณุโลก ได้ช่วยกันทำความสะอาด ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ พร้อมจัดห้องเรียนเว้นระยะห่าง ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด โดยทางศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก ได้สั่งการให้ผู้อำนวยการโรงเรียนได้ใช้ดุลยพินิจในการปรับแผนการเปิดเรียนจากระบบ on site เป็นลักษณะ on line ,on hand เด็กยังไม่ต้องเดินทางมาเรียน จนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้น


โดยที่โรงเรียนมหาวนาราม อ.เมืองพิษณุโลก เช้าวันนี้นายสนั่น ยุรมาส ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดมหาวนาราม พร้อมด้วยคณะครู นักเรียน และชาวบ้าน ได้ร่วมกันทำความสะอาดโรงเรียน ก่อนที่จะเปิดเรียนในวันที่  14 มิ.ย.นี้ นายสนั่น ยุรมาส ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดมหาวนาราม เปิดเผยว่า ทางโรงเรียนได้กำหนดมาตรการจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและการบริหารจัดการท่ามกลางวิกฤตการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด โดยจะกำหนดรับ-ส่งนักเรียนตั้งแต่เวลา 06.30 -16.30 น. โดยผู้ปกครองจอดรถรับ-ส่งนักเรียนในบริเวณที่โรงเรียนกำหนดเท่านั้น ,นักเรียน ครู และบุคลากรทุกคนในโรงเรียนต้องใส่หน้ากากอนามัย และผ่านการคัดกรองเพื่อวัดอุณหภูมิร่างกายและล้างมือ ณ จุดคัดกรองของโรงเรียน ,ห้ามผู้ปกครองหรือบุคลากรภายนอกเข้า-ออกบริเวณภายในโรงเรียน อาคารเรียน ยกเว้นกรณีมีเหตุจำเป็นหรือมาติดต่อราชการ , จัดชั้นเรียนให้นักเรียนนั่งแยกโต๊ะห่างกันประมาณ 1.5 เมตร ,หลีกเลี่ยงการรวมกลุ่มโดยจัดระเบียบระยะห่างขณะนักเรียนทำกิจกรรมหน้าเสาธง การรับประทานอาหาร ,ในช่วงเวลาพักกลางวันและช่วงเวลาทำกิจกรรมต่าง ๆ ให้นักเรียนหลีเสี่ยงการสัมผัสร่างกายซึ่งกันและกัน ,ครูทุกคนต้องคำนึงถึงการจัดกิจกรรมโดยให้นักเรียนเว้นระยะห่างอย่างน้อย 1.5 เมตร , การจัดการเรียนการสอนแบบ ON SITE ในช่วง 2 สัปดาห์แรก ให้ปฏิบัติดังนี้กลุ่ม A ให้มาเรียนที่โรงเรียนในวันที่ 14-18 มิถุนายน 2564 โดยเลิกเรียนเวลา 15.30 น. ส่วนกลุ่ม B ให้มาเรียนที่โรงเรียนในวันที่ 21-25 มิถุนายน 2564 โดยเลิกเรียนเวลา 15.30 น. เป็นต้น

///////////

แสดงความคิดเห็น