หลายโรงเรียนเตรียมพร้อมเปิดเรียน เร่งทำความสะอาดฆ่าเชื้อ คุมเข้มโควิดเปิดเทอม 14 มิ.ย.นี้

ที่โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา นายสรปรัชญ์ ไวกสิกรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพุทธชินราชพิทยา พร้อมทีมบริหาร ได้ตรวจความพร้อมของสถานที่และมาตรการการป้องกันโรคโควิด 19 ก่อนที่จะเปิดภาคเรียนในวันจันทร์ที่ 14 มิถุนายน นี้ โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาที่เปิดสอนตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีทที่ 1 ถึง ปีที่ 6 และเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษของจังหวัดพิษณุโลก การเตรียมความพร้อมของโรงเรียนเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ปกครองนักเรียน ที่ได้มาตรการในการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 โดยในวันนี้ได้ทำการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อทำความสะอาดพื้น บริเวณโดมหน้าเสาธง ห้องเรียน โรงอาหาร ห้องครัว และห้องพยาบาล เพื่อฆ่าเชื้อป้องกันไวรัสโควิด-19 ให้พร้อมและมีการเว้นระยะห่าง ซึ่งก่อนเข้าเรียนจะมีเจลแอลกอฮอล์วางไว้หน้าห้อง ตลอดจนการวางระบบการนั่งรับประทานอาหารที่ต้องมีการเข้าเวียนมารับประทาน ที่ต้องแบ่งนักเรียนตามระดับชั้นในการพักทานอาหารกลางวัน

ด้าน นายสรปรัชญ์ ไวกสิกรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพุทธชินราชพิทยา เปิดเผยว่า โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา มีความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนให้กับนักเรียน ในวันที่ 14 มิถุนายนนี้ ทางโรงเรียนได้มีมาตรการในการป้องกันไวรัสโควิด-19 ตั้งแต่นักเรียนมาถึงโรงเรียน ผ่านการคัดกรอง ทั้งอุณหภูมิ ล้างมือด้วยเจล สวมใส่หน้ากากทุกคน และไม่อนุญาตให้ผู้ปกครองเข้ามาส่งในบริเวณโรงเรียน ทั้งการจัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกัน การเว้นระยะห่างทางสังคม การคัดกรองวัดอุณหภูมิ เจลล้างมือ ก่อนเข้าห้องเรียน และจัดการเรียนการสอนในลักษณะ Online และ Onsite ควบคู่กันไปในระดับชั้นเดียวกัน คือ แบ่งนักเรียนเป็นกรุ๊ป A และ B อยู่ในชั้นเรียนครึ่ง อยู่บ้านเรียนออนไลน์ครึ่ง คุณครูทำการเรียนการสอนในห้อง เด็กก็ได้เรียนพร้อมกัน นอกจากนี้ หากพบหากนักเรียนที่มีอุณหภูมิสูง เกิน 37.5 องศา ก็จะแยกเด็กออกมาที่ห้องคัดกรอง เพื่อติดต่อผู้ปกครองและติดตามอาการนักเรียนต่อไป

ในขณะที่ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก วันนี้ นักเรียนจาก 8 จังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ผู้ปกครองต่างทยอยเดินทางมาส่งบุตรหลาน นายสุริยา จันทิมา ผู้อำนวยการโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ได้ขอความอนุเคราะห์จากเจ้าหน้าที่ รพ.สต.มะขามสูง อ.เมืองพิษณุโลก มาช่วยในการคัดกรองทุกคนตั้งแต่หน้าโรงเรียน ทั้งนี้ ในวันที่ 14 มิถุนายน นี้ โรงเรียนได้เปิดการเรียนการสอน เป็นแบบ On Site 100 % มีนักเรียนอยู่ประจำ 720 คน โรงเรียนได้มีการเข้มงวดเป็นพิเศษ สำหรับนักเรียนที่มาจากพื้นที่เสี่ยง ต้องมีใบที่รับรองการตรวจคัดกรองจากสถานพยาบาล ว่าไม่เป็นผู้มีเชื้อโควิด 19 อย่างแน่นอน อีกทั้งการเข้าพักอาศัยในหอพักของนักเรียน ต้องปฎิบัติตามกฎระเบียบ และตามมาตรการป้องกันโควิดอย่างเคร่งครัด

///////

แสดงความคิดเห็น