กองทัพภาคที่ 3 ยังเร่งช่วยเหลือรับผู้ป่วยโควิด-19 สีเขียวกลับรักษาตามภูมิลำเนา

เมื่อเวลา 22.30 น. วันที่ 30 กรกฎาคม 2564 จากนโยบายของกองทัพภาคที่ 3 ในการช่วยเหลือประชาชนในช่วงวิกฤติการระบาดของเชื้อโควิด-19 ทางกองทัพภาคที่ 3 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 ยังคงจัดยานพาหนะ พร้อมเจ้าหน้าที่ เพื่อรับผู้ป่วยจาก กทม. และ ปริมณฑล กลับมาเข้าสู่ระบบการรักษายังภูมิลำเนาอย่างต่อเนื่อง ล่าสุดมีผู้ป่วยสมัครใจกลับมารักษาตัวผู้ป่วยที่เดินทางรวมทั้งสิ้น 54 คน ดังนี้ จ.พิษณุโลก 33 คน จ.พิจิตร 16 คน และ จ.ตาก 5 คน  ซึ่งทางกองทัพภาคที่ 3 ได้จัดยานพาหนะ รวม 6 คัน (รถ 6 ล้อ FTR  3 คัน, รถปิ๊กอัพ  2 คัน, รถนำ 1 คัน ส่งกลับผู้ป่วย ออกเดินทางจาก กทม. เมื่อเวลา 16.45 น.

ในส่วนของจังหวัดพิษณุโลกขบวนรถได้เดินทางมาถึงเวลา 22.30 น. ที่ศูนย์คัดกรอง พักคอย แห่งที่ 1 โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม อำเภอเมืองพิษณุโลก จากนั้นเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์นำโดย นายธรรมรัตน์ เพชรี สาธารณสุขอำเภอเมืองพิษณุโลก ที่สวมชุด PPE ได้ต้อนรับและทำการซักประวัติ คัดแยกผู้ป่วยตามโซนที่จัดไว้ ก่อนให้เข้าที่พักเพื่อพักผ่อน

ทั้งนี้ในส่วนของจังหวัดพิษณุโลกสรุปยอดผู้ป่วยที่เข้ารับการคัดกรองในวันที่ 30 กรกฎาคม ยอด WALK IN (มาก่อนเวลา) จำนวน 7 คน (ชาย 3 หญิง 4 ) 2.ทหารนำเข้าตามระบบ 33 คน แยกเป็นชาย 12 คน(เด็กชาย 1) หญิง 21 คน (ตั้งครรภ์ 8 เดือน 1 คน) และจำนวนดังกล่าวมีผลลบ 1 คน จึงเหลือยอดรับนอน 39 คน

แสดงความคิดเห็น