มน. ร่วมกับ MICE  เปิดงาน Food Innovation & Wellness Expo 2021

เมื่อเวลา 16.00 น.ของวันที่ 30 ก.ค. นายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธีเปิดงาน Food Innovation & Wellness Expo 2021 หรือ งานแสดงนวัตกรรม อาหารและความเป็นอยู่ที่ดี ใช้เทคโนโลยีสร้างโมเดลต้นแบบงานไมซ์ ที่ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา พิษณุโลก เพื่อเป็นการขับเคลื่อนกิจกรรมจากผู้ประกอบการ ธุรกิจ MICE จากสมาคมเครือข่ายไมซ์ภาคเหนือตอนล่าง พร้อมทั้งการผสานความร่วมมือ กับสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ ทีเส็บและองค์ความรู้จากนักวิชาการมหาวิทยาลัยนเรศวรและมหาวิทยาลัยภาคเหนือตอนล่าง ที่ร่วมกันจัดงานขึ้น

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พีรธร บุณยรัตพันธุ์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร ในฐานะหัวหน้าแนวทางการใช้งานไมซ์ (MICE) กล่าวว่า กล่าวว่า การจัดงาน “Food Innovation & Wellness Expo 2021”  ครั้งนี้ ได้จัดขึ้น ระหว่าง วันที่ 30 กรกฎาคม -1 สิงหาคม   การจัดงานครั้งนี้ เน้นต่อยอดและสนับสนุนนวัตกรรมอาหาร (Food Innovation) และ ความเป็นอยู่ที่ดี (Wellness)ด้วยศักยภาพของพื้นที่ในการเป็นแหล่งเรียนรู้และทรัพยากร ด้านอาหาร สมุนไพร สุขภาพ และการสร้างเสริมสุขภาวะที่สมบูรณ์ให้กับประชาชนในภูมิภาค ซึ่งสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจจังหวัดพิษณุโลกและกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่างโดยเน้นการสร้างศูนย์กลางการดูแลสุขภาพมูลค่าสูงและการพัฒนาเศรษฐกิจฐานชีวภาพ (Biobased Economy)

ทิศทางดังกล่าว นับเป็นโอกาสสำคัญยิ่งของภาคเหนือตอนล่าง เพราะเป็นทิศทางที่สอดคล้องกับจุดแข็งของประเทศไทยในด้านบริการด้านความงามและการดูแลสุขภาพของไทยซึ่งมีพื้นฐานที่เข้มแข็งมาก ซึ่งหากพิจารณาจากการที่ประเทศไทยมีทรัพยากรด้านสุขภาพที่มีคุณภาพจำนวนมาก       ทั้งธรรมชาติ อาหารไทย การแพทย์แผนไทย วัฒนธรรมไทย หรือ สมุนไพรไทย ที่สามารถสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนได้มากขึ้นโดยภายในงานมีการใช้เทคโนโลยี เพื่อสนับสนุนในการจัดกิจกรรมในยุค New normal เสวนาธุรกิจทางออนไลน์ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่จำเป็นที่จะต้องอยู่ภายในงานเป็นจำนวนมากแต่สามารถติดตาม กิจกรรมครั้งนี้ ภายในงานพบกับการเสวนา การนำศาสตร์และองค์ความรู้ด้านแพทย์แผนไทย ตามคัมภีร์แพทย์ที่บันทึกไว้ และการจัดบูทสมุนไพร และงานวิจัยเพื่อสุขภาพอีกด้วย

////////////

 

แสดงความคิดเห็น