โรงเรียนธีรธาดา เปิดตลาดช่วยเหลือเกษตรกรรอบโรงเรียน


โรงเรียนธีรธาดา พิษณุโลก ได้จัดโครงการ Teeratada’s Market 2021 ช่วยเหลือเกษตรกรและชาวบ้านรอบ ๆ โรงเรียน ที่ประสบปัญหาขาดรายได้จากขายผักหรือผลผลิตทางการเกษตรไม่ได้ เนื่องจากตลาดที่ขายอยู่เป็นประจำ ไม่สามารถเปิดได้เพราะสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 หรือคนในชุมชนที่ไม่มีรายได้จากงานประจำที่ต้องปิดตัวลง
นางวัลลา สันติภาดา ผู้บริหารของโรงเรียนธีรธาดา พิษณุโลก เปิดเผยว่า “โรงเรียนธีรธาดา ได้จัดทำโครงการ Teeratada’s Market 2021 (ธีรธดามาเก็ต) ขึ้น เพื่อเป็นการช่วยเหลือชุมชน โรงเรียนจึงเป็นสื่อกลาง ในการรับซื้อผลผลิตและพืชผักสวนครัว ปลอดสาร จากเกษตรกรในชุมชนรอบโรงเรียนธีรธาดา พิษณุโลก ที่มากกว่า 30 ครัวเรือน โดยโรงเรียนฯ ได้นำผลผลิตทางการเกษตรจากชุมชน อาทิ ผักสวนครัว ไข่ ปลา ผักบุ้งจากในคลอง ตำลึงจากริมรั้ว ตะไคร้ ใบมะกรูด นำเข้าครัวใหญ่ของโรงเรียนฯ เพราะโรงเรียนฯ เองต้องประกอบอาหารให้ครูและบุคลากรใน โรงเรียนฯ ทุกวันในช่วงที่มีการปรับการเรียนการสอนเป็น Online และเป็นตัวกลาง สร้างวิถีใหม่ร่วมกับคนในชุมชน ด้วยการนำผลิตผลทางการเกษตร จากผู้คนในชุมชนที่ขายในรูปแบบเดิม นำเข้าสู่ตลาดออนไลน์ โดยเปิดรับทุกวัน ไม่ว่าจะมีจำนวนมากหรือน้อย โรงเรียนช่วยซื้อทุกครอบครัวที่มีมาขาย และนอกจากนี้ พืชผลทางการเกษตรที่ปลอดสารพิษ นำมาแปรรูปเป็นอาหารที่อร่อย สะอาด ปลอดภัย และมากด้วยคุณค่าทางโภชนาการ สุขใจ ที่ได้ส่งต่อความเอื้ออาทร ต่อเกษตรกรในชุมชน ให้มีรายได้ เดินหน้าต่อ ด้วยสังคมที่เอื้ออาทรต่อกัน “อิ่มท้อง พร้อมอิ่มบุญ” ภายใต้แนวคิด “กินสร้างสุข” ด้วย”
ด้านเกษตรกรที่นำสินค้ามาขายให้กับโรงเรียน บอกว่า “เป็นโครงการที่ดีมาก ปกติก็จะนำไปขายที่ตลาดนัดบ้าง ได้เล็ก ๆ น้อย ๆ ก็ยิ่งดี แต่เมื่อมาเจอสถานการณ์โควิด ตลาดต่าง ๆ ก็ปิดลง โรงเรียนจัดทำแบบนี้ดีเพราะได้นำสินค้ามาจำหน่ายให้ได้ และเป็นการสร้างความสัมพันธ์กันระหว่างโรงเรียนกับชุมชนด้วย”
สำหรับช่องทางการขาย ไม่ว่าจะเป็นอาหารแปรรูป หรือผลผลิตทางการเกษตรจากชุมชน โรงเรียนจะขายออนไลน์ ในเพจ Teeratada’s Market 2021 และจัดส่งถึงหน้าบ้านทุกวัน และจะเปิดขายที่โรงเรียนฯ ในวันที่นัดผู้ปกครองนักเรียน มารับชุดอุปกรณ์ สื่อการเรียนรู้ ที่ใช้ประกอบการเรียนออนไลน์ให้ได้ไปเรียนผ่านการปฏิบัติและลดการอยู่หน้าจอเท่านั้น

แสดงความคิดเห็น