ศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก ชวนบุคลากรปรับเปลี่ยนชีวิตการทำงานแบบ New Normal


วันนี้ ( 14 ต.ค.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก นายลือชัย  ชูนาคา ศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก ได้นำทีมบริหาร และบุคลากรในสังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก จำนวน 45 คน จัดกิจกรรม “ใส่ผ้าไทย เชิญชวนใช้ ปิ่นโตปาร์ตี้” เพื่อรณรงค์การใช้ชีวิตการทำงานแบบ ชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) ซึ่งเป็นแนวทางที่หลาย ๆ คนจะต้องปรับเปลี่ยนชุดพฤติกรรมในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ที่เข้ามาเปลี่ยนชีวิตเรา เกิดเป็นวิถีใหม่ในการดำรงชีวิต ซึ่งเราจำต้องปฏิบัติกันเป็นปกติต่อเนื่องในปัจจุบัน
อีกทั้ง ได้เชิญชวนให้บุคลากรแต่งกายด้วยชุดผ้าไทย ผ้าพื้นเมือง นำปิ่นโต ถือตะกร้า บรรจุอาหารมาร่วมรับประทานกลางวันร่วมกัน โดยปฏิบัติตามมาตรการการแพร่ระบาดของโรคในการไม่ใช้ช้อนหรือภาชนะร่วมกัน หรือสั่งอาหารมาร่วมรับประทานที่ทำงาน ลดความเสี่ยงในการออกไปสถานที่แออัด และรณรงค์ลดใช้ถุงพลาสติก กล่องโฟม ด้วยการใช้ตระกร้าและปิ่นโต เป็นการสร้างจิตสำนึก สร้างความรู้ความเข้าใจในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ให้กับข้าราชการทุกคน และให้ทุกคนสามารถใช้ชีวิตแบบ New Normal ได้อย่างมีความสุขและปลอดภัยจากโรคโควิด-19
///////////

แสดงความคิดเห็น