โรงเรียนอยู่ประจำในจ.พิษณุโลกฉีดวัคซีนนักเรียนเกือบ 100 เปอร์เซ็นต์

วันที่ 15 ตุลาคม 2564 ที่โรงเรียนพิษณุโลกปัญญานุกูล  อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก นายลือชัย  ชูนาคา ศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก พร้อมคณะ ได้เดินทางไปเยี่ยมให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ ผู้ปกครองและนักเรียนของโรงเรียนพิษณุโลกปัญญานุกูล ที่เข้ารับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ (Pizer) เพื่อเป็นการรองรับการเปิดภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๔ โดยเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่บุตรหลาน เนื่องจากนักเรียนกลุ่มดังกล่าวเป็นนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ และอยู่ประจำที่โรงเรียนทำให้ต้องได้รับวัคซีน ซึ่งผู้ปกครองต่างยินยอมให้บุตรหลานของตนรับการฉีดวัคซีน

ในขณะที่โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ซึ่งเป็นโรงเรียนที่มีนักเรียนอยู่ประจำอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดพิษณุโลก เป็นนักเรียนที่มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ที่มีนักเรียนที่มีอายุ อายุ ๑๒-๑๘ ปี จำนวน 713 คน ต่างสมัครใจเข้ารับการฉีดวัคซีน  ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีของการรองรับการเปิดเรียน ในการสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ในกลุ่มนักเรียน

ด้าน นางสุรีรัตน์   บุญจันทร์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก เปิดเผยว่า “วันนี้นักเรียนของโรงเรียน ได้ให้ผู้ปกครองนำนักเรียนเข้ารับการฉีดวัคซีน จากนักเรียนทั้งหมด จำนวน 713 คน มีนักเรียนที่ขอรับการฉีด จำนวน 685 คน และที่รับไปแล้วในที่อยู่จังหวัดของตัวเอง 18 คน รวมแล้วคิดเป็น 98.59 เปอร์เซ็นต์ เป็นการสร้างความเชื่อมั่นและมั่นใจให้กับผู้ปกครอง รองรับการเปิดภาคเรียนที่ 2 หลังจากที่เรียนออนไลน์มาแล้วในภาคเรียนที่ 1 ทั้งเทอม”

ทั้งนี้จังหวัดพิษณุโลก ได้ทยอยฉีดวัคซีนไฟเซอร์ (Pizer) ให้กับนักเรียนในทุกอำเภอตั้งแต่วันที่ 4 ตุลาคมที่ผ่านมา ไม่พบนักเรียนมีผลข้างเคียงจากวัคซีนรุนแรงแต่อย่างใด

แสดงความคิดเห็น