ร.ร.จุฬาภรณฯตรวจเข้มนร.เข้าหอพัก พร้อมเปิดเรียน 15 พ.ย.นี้

วันที่14 พ.ย.2564 ที่โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ต.มะขามสูง อ.เมือง จ.พิษณุโลก นางสุรีรัตน์ บุญจันทร์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก คณะครูและเจ้าหน้าที่จากศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก ได้ร่วมกันในการคัดกรองนักเรียน ครูและบุคลากรทุกคน ในการตรวจ ATK โดยมีนักเรียนจากพื้นที่สีแดงและนักเรียนที่ยังไม่ได้รับวัคซีน มารับการตรวจ ATK จำนวน 35 คน ผลตรวจ Negative (ไม่พบเชื้อ) ทั้ง 35 คน
นางสุรีรัตน์ บุญจันทร์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนฯ กล่าวเพิ่มเติมว่า “โรงเรียนมีมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 และแนวทางการปฏิบัติสำหรับนักเรียนพักประจำ ในการเข้าหอพักในวันที่ 13 – 14 พฤศจิกายน 2564 โดยผ่านการดำเนินการคัดกรองตั้งแต่ประตูโรงเรียน ยื่นเอกสาร แบบบันทึกการเดินทาง(Time Line) และใบแสดงการรับ นักเรียนต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาในการทำกิจกรรมรวมกับผู้อื่น พร้อมตรวจวัดอุณหภูมิทุกเช้า-เย็น ไม่อนุญาตให้ผู้ปกครองมาพบนักเรียน ช่วงนักเรียนอยู่ในโรงเรียน สามารถนำของมาฝากได้ ควรเป็นสิ่งของที่จำเป็นเท่านั้น”
นอกจากนี้ โรงเรียนไม่อนุญาตให้นักเรียนสั่งของออนไลน์ food delivery หากเป็นสิ่งของที่จำเป็นต่อการเรียน หรือการทำโครงงาน ให้สั่งผ่านครูที่ปรึกษาโครงงาน หรือ ครูที่ปรึกษาของห้อง โดยช่องทางการส่ง
สิ่งของต้องเป็นระบบการขนส่งของไปรษณีย์ เท่านั้น เพื่อสามารถตรวจสอบสิ่งของได้และลดการสัมผัส และโรงเรียนจะทำการการตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยใช้ ชุดตรวจ ATK (Antigen Test kit) ให้กับนักเรียน ทุก 7 วัน โดยใช้ระบบการสุ่มตรวจ 25 % ของนักเรียนทั้งหมด
ในขณะที่โรงเรียนในเขตเมืองพิษณุโลก อาทิ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก โรงเรียนจ่าการบุญ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม และโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครพิษณุโลก ล่าสุดรวม 12 แห่ง ได้ประกาศเลื่อนการเรียน On Site ออกไป.

แสดงความคิดเห็น