สุ่มตรวจ ATK นักเรียน เปิด On Stie วันแรก  

15 พ.ย.64 ที่โรงเรียนชาติตระการวิทยา  อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก  นายลือชัย  ชูนาคา ศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก พร้อมคณะ ได้ออกเยี่ยมให้กำลังใจและดูแลความเรียบร้อยในการเปิดเรียน On Site วันแรกที่โรงเรียนชาติตระการวิทยา  ซึ่งเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ ประจำอำเภอ โดยมีนางหัทยา  นุกอง ผู้อำนวยการโรงเรียน รายงานถึงการแบ่งนักเรียนออกเป็น กลุ่ม A และ B สลับมาเรียน on stie  พร้อมกับขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลชาติตระการ เข้าทำการสุ่มตรวจ ATK นักเรียน ครูและบุคลากรของโรงเรียน 10 % จากทั้งหมด ซึ่งผลเป็นลบ

ทั้งนี้ ศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก ได้เน้นย้ำให้โรงเรียนรักษามาตรการการป้องกันโรค หากพบเหตุให้โรงเรียนดำเนินการตามแผนเผชิญเหตุของโรงเรียนอย่างเคร่งครัด

 

แสดงความคิดเห็น