ศึกษาธิการแจงเหตุเด็กติดโควิด วอนทุกฝ่ายปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรค

23 พ.ย.2564 ผู้สื่อข่าวได้รับแจ้งจาก นายลือชัย ชูนาคา ศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก ถึงกรณีมีนักเรียนติดโควิดจำนวนหลายรายนั้น ซึ่งโรงเรียนได้มีแผนเผชิญเหตุรองรับในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ทุกโรงเรียนที่ขอเปิดเรียน On Site อยู่แล้ว และทางโรงเรียนได้ปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันโรคอย่างเคร่งครัด คือ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง มีครูและนักเรียนติดโควิด-19 รายที่ 1 เป็นคุณครูชั้น อนุบาล 3.1 ตรวจพบว่าติดเชื้อโควิด 19 ได้เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลพุทธชินราช เมื่อวันที่ 18 พ.ย.2564 ขณะนี้ออกจากโรงพยาบาลแล้ว กักตัวอยู่ที่บ้านพัก รายที่ 2 นักเรียน ป 5.8 (เป็นลูกของครู รายที่ 1) ตรวจพบว่าติดเชื้อ โควิด 19 ขณะนี้ออกจากโรงพยาบาลแล้ว กักตัวอยู่ที่บ้าน รายที่ 3 นักเรียน ป.5.8 เป็นเพื่อนที่ใกล้ชิดกับนักเรียนรายที่ 2 ตรวจพบว่าติดเชื้อโควิด 19 เข้ารับการรักษาตัวแล้ว สำหรับ ในห้องเรียน ป.5.8 มีนักเรียนมาเรียน 15 คน และมีครูที่เวียนมาสอนตามรายวิชา ทุกคนกักตัวอยู่ที่บ้าน และอยู่ระหว่างรอสาธารณสุขตรวจหาเชื้อโควิด19 ทางโรงเรียนได้มีมาตรการตามแผนของโรงเรียน คือ ได้ปิดห้องเรียน 1 สัปดาห์ เพื่อทำความสะอาดฆ่าเชื้อ และทำตามมาตรการตามแผนเผชิญเหตุอย่างเคร่งครัด
ส่วนที่โรงเรียนเซนต์นิโกลาส กรณีที่ 1 พบผู้ปกครองของนักเรียนโรงเรียนเชนต์นิโกลาส ชั้น ป.1.3 มีผลตรวจ RT-PCR จากโรงพยาบาลกรุงเทพ พิษณุโลก ยืนยันว่าติดเชื้อโควิด 19 ซึ่งเป็นผู้ปกครองและใกล้ชิดกับนักเรียน โดยนักเรียนคนดังกล่าวได้ไปตรวจ RT-PCR ที่โรงพยาบาลวังทอง ปรากฎว่า ผลเป็นลบ (ไม่พบการติดเชื้อ) ครอบครัวนี้มีคุณพ่อเป็นผู้ติดเชื้อเพียงผู้เดียว โรงเรียนได้ดำเนินการตามแผนเผชิญเหตุ คือ ให้นักเรียนกักตัวเป็นเวลา 14 วัน ตั้งแต่วันที่ 22 พฤศจิกายน ถึงวันที่ 5 ธันวาคม 2564 เพื่อสั่งเกตอาการ และเพื่อนนักเรียนร่วมห้องให้หยุดเรียนเป็นเวลา 7 วัน ตั้งแต่วันที่
22 – 28 พฤศจิกายน 2564 ทางโรงเรียนได้ทำความสะอาดบริเวณห้องเรียน พร้อมเปิดเรียน Online ให้แก่นักเรียนในห้องนั้น
กรณีที่ 2 นักเรียนโรงเรียนเซนต์นิโกลาส แผนก English Programme จำนวน 2 คน มีผลตรวจ RT-PCR จากโรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ยืนยันว่าติดเชื้อโควิด 19 ซึ่งนักเรียนได้รับเชื้อมาจากญาติที่มารับประทานอาหารร่วมกันที่บ้าน และทำการรักษาตัวที่โรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช โรงเรียนได้ดำเนินการตามแผนเผชิญเหตุ คือ ให้
ห้องเรียนที่พบผู้ติดเชื้อหยุดเรียนเป็นเวลา 7 วัน ตั้งแต่วันที่ 22-28 พฤศจิกายน 2564 เพื่อกักตัวสังเกตอาการ และโรงเรียนได้ดำเนินการทำความสะอาดบริเวณห้องเรียน พร้อมเปิดเรียน Online ให้แก่นักเรียน
ซึ่งทางสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก ได้กำชับให้โรงเรียนปฏิบัติตามแผนเผชิญเหตุที่วางไว้อย่างเคร่งครัด หากมีเหตุการณ์ให้รีบแจ้งและทำความเข้าใจกับผู้ปกครองโดยเร็ว เพื่อความสบายใจและเชื่อมั่นในการรักษาตามมาตรการการป้องกันโรคของทุกโรงเรียน.
———————————————————————-

แสดงความคิดเห็น