ตรวจ ATK แก่กลุ่มครูในสังกัดเทศบาล ก่อนเปิดเรียนจันทร์นี้

วันที่ 26 พ.ย.64 ผู้สื่อข่าวรายงาน ที่โรงเรียนเทศบาล 4 ชุมชนวัดธรรมจักร อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ดร.เปรมฤดี ชามพูนท นายกเทศมนตรีนครพิษณุโลก พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักสาธารณสุขเทศบาลนครพิษณุโลก จัดบริการตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด-19 ด้วยวิธีการตรวจด้วยเครื่องมือ ATK. ให้แก่บรรดา ครู บุคลากร เจ้าหน้าที่ ผู้ปกครอง ของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครพิษณุโลก ทั้ง 5 แห่ง ซึ่งหากตรวจพบ จะมีการตรวจซ้ำที่โรงพยาบาลพุทธชินราชพิษณุโลก และแยกตัวเพื่อเข้าสู่ระบบการรักษา ทันที

ดร.เปรมฤดี ชามพูนท นายกเทศมนตรีนครพิษณุโลก กล่าวว่า วันนี้เป็นการตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด-19 โดย จำนวน 340 ราย ก่อนเปิดภาคเรียนใหม่ คือในวันจันทร์ที่ 29 พ.ย.64 นี้ ที่ก่อนหน้านี้ ทั้งครู บุคลากร เจ้าหน้าที่ บรรดาพ่อครัว แม่ครัว หรือทุก ๆ คนที่เกี่ยวข้องกับโรงเรียน ได้รับการฉีดวัคซีนครบ 2 เข็มไปแล้ว และยังจะต้องเข้ารับการตรวจ ATK ทุกคน เป็นมาตรการเชิงรุกในการป้องกันเชื้อโรค เป็นการลดการแพร่ระบาด พร้อมทั้งยังเป็นการสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ปกครอง และนักเรียน ซึ่งจะทำการเปิดภาคเรียนใหม่ภาคเรียนที่ 2 ในวันจันทร์นี้และยังจะสุ่มตรวจด้วยเครื่องมือ ATK.แก่เด็กนักเรียนในสังกัดเทศบาลนครพิษณุโลก อย่างต่อเนื่อง ในห้วงการศึกษาในสถานศึกษา ที่อยู่ในแผนเผชิญเหตุที่ทุกโรงเรียนมีอยู่ด้วยแล้ว ทำให้เกิดความมั่นใจในการป้องกันโรคเป็นอย่างมาก และได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่ายเป็นอย่างดี
/////////

แสดงความคิดเห็น