สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดพิษณุโลก ดูงาน “เจาะลึกเมืองพระร่วง เรียนรู้วิถีคนเมืองสุโขทัย 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ชุมชนเมืองเก่า จังหวัดสุโขทัย คุณศศิวัณย์ ศรีพรหม ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดพิษณุโลกและนายกสมาคมสหพันธ์ท่องเที่ยวภาคเหนือจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วย ผศ.สุพจน์ พฤกษะวัน ประธานที่ปรึกษาสทท.พล นำ คณะกรรมการฯ และสมาชิกฯ และผู้ประกอบการ ร่วมกับ สำนักงานพื้นที่พิเศษ 4 (อพท.4) องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวยั่งยืน (องค์การมหาชน) ได้รับสนับสนุน จาก TCEB  โครงการประชุมเมืองไทยปลอดภัยกว่า ได้เดินทางศึกษาดูงาน “เจาะลึกเมืองพระร่วง เรียนรู้วิถีคนเมืองสุโขทัย”  โดยมี นายปองเลิศ เฉลิมสิริโรจน์  ประธานชมรมเมืองเก่า พาเยี่ยมชม และรับฟังการบรรยาย เรียนรู้วิถีคนเมืองเก่า นมัสการพระพุทธสิริมารวิชัย (หอพระ) ฟังปราชญ์ขุนซนเล่าเรื่องความเป็นมาของหอพระ และความสำคัญของพระพุทธสิริมาวิชัย เรียนรู้เรื่องราวของลวดลายสังคโลก และถ่ายทอดลงบนผืนผ้าตนเอง ณ บ้านปรีดาภิรมณ์ เรียนรู้ประวัติศาสตร์ของเมืองเก่าสุโขทัย ที่ได้ชื่อว่าเป็นเมืองหลวงแรกในยุคสุโขทัย ศิลาจารึกตัวอักษรแรกของแผ่นดินและดินแดนแห่งนี้ ณ พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติรามคำแหง และเรียนรู้เรื่องเครื่องสังคโลกที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่ถือว่าเป็นสังคโลกที่ยังถูกถ่ายทอดเป็นระยะกว่า 200 ปี และร่วมทำกิจกรรมเขียนลายสังคโลก ณ บ้านกะเณชา

พร้อมทั้งรับฟังคำบรรยาย อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย ณ สระที่สวยที่สุด ยามอาทิตย์อัศดง และเติมมงคลแห่งชีวิตกับวีระกษัตรีย์แห่งราชวงศ์พระร่วงแผ่นดินสุโขทัย และกราบสักการะพ่อขุนรามคำแหงมหาราช และเยี่ยมชม ตลาดสด และตักบาตรรับรุ่งอรุณ ณ สะพานบุญเก่ากลางน้ำ ณ วัดตระพังทอง รับฟังการบรรยายจากมัคคุเทศก์ ณ วัดศรีชุมตำนานพระพูดได้ (พระอจนะ มีคนกล่าวว่า หากมาเมืองสุโขทัยแล้วมิได้มากราบ พระอจนะที่ศักดิ์สิทธิ์นี้แล้วเหมือนมาไม่ถึงเมืองสุโขทัย และเรียนรู้ประวัติพระเครื่องพระพิมพ์ (กรุพระสุโขทัย) และทำกิจกรรมพิมพ์พระ ทั้งนี้ในการศึกษาดูงานครั้งนี้เพื่อนำความรู้ที่ได้มาส่งเสริมชุมชน แหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดพิษณุโลกให้เข็มแข็งและยั่งยืนต่อไป

/////////

 

แสดงความคิดเห็น