ทต.ปลักแรด ลงแขกเกี่ยวข้าวอนุรักษ์ประเพณีพื้นบ้าน นำข้าวสารแจกผู้ป่วยติดเตียง

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 29 พฤศจิกายน 2564 ผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่บ้านดงมะไฟหวาน หมู่ 5 ต.ปลักแรด อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก นางสาวสนิชา เพชรแก้ว ประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอบางระกำ และนายกเทศมนตรีตำบลปลักแรด ร่วมกับคณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาล กำนันตำบลปลักแรด ผู้ใหญ่บ้าน กองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลปลักแรด สภาองค์กรชุมชนเทศบาลตำบลปลักแรด คณะกรรมการหมู่บ้านท่องเที่ยวโอทอปนวัตวิถีและประชาชนในเขตเทศบาลตำบลปลักแรด ได้รวมใจกันจัดกิจกรรมลงแขกเกี่ยวข้าว เพี่อเป็นการอนุรักษ์ประเพณีแบบวิถีชีวิตพื้นบ้านสืบสานวัฒนธรรมไทย ที่แสดงให้เห็นถึงความมีน้ำใจ หรือการช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน พร้อมทั้งยังเป็นการสร้างความสามัคคีกันภายในหมู่บ้าน

สำหรับประเพณีลงแขกเกี่ยวข้าวของเทศบาลตำบลปลักแรด จัดขึ้นปีนี้เป็นปีแรกและจะจัดต่อไปเพื่อเป็นเป็นการสืบสานและอนุรักษ์ประเพณีท้องถิ่นของตำบลปลักแรดให้อยู่คู่คนปลักแรดต่อไป ซึ่งประเพณีลงแขกเกี่ยวข้าวแต่โบราณนั้น นอกจากจะทำให้เกิดวัฒนธรรมของแต่ละพื้นบ้านแล้ว แต่ละพื้นที่อาจมีการขับร้องเพลงที่เป็นเอกลักษณ์ หรือการจัดเตรียมข้าวปลา-อาหาร และอาหารคาวหวาน เอาไว้เลี้ยงเพื่อนบ้าน ที่เข้ามาช่วยลงแขกเกี่ยวข้าว สำหรับนาข้าวที่ลงแขกเกี่ยวข้าวในวันนี้ เป็นนาข้าวสาธารณะพื้นที่ 40 ไร่ 2 งาน 83 ตารางวา โดยแบ่งปลูกข้าวจำนวน 8 ไร่ โดยข้าวทั้งหมดที่เกี่ยวข้าวได้ในวันนี้ จะนำไปสีเป็นข้าวสารและนำไปแจกจ่ายให้กับผู้ยากไร้ผู้ป่วยติดเตียงในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลปลักแรดต่อไป

//////////

 

แสดงความคิดเห็น