ผู้ตรวจราชการ ศธ.ติดตามการจัดเรียนการสอนที่จังหวัดพิษณุโลก


เมื่อเวลา 10.00 น.วันนี้ ที่ห้องประชุมนนทรี สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก นายทวีศักดิ์ เที่ยงธรรม ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ได้เดินทางมาตรวจราชการที่จังหวัดพิษณุโลก โดยมีนายลือชัย ชูนาคา ศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก พร้อมหน่วยงานทางการศึกษาทุกสังกัดในจังหวัดพิษณุโลก ร่วมประชุมเพื่อรับทราบผลการดำเนินงาน ตรวจประเมินการจัดการเรียนการสอนและการบริหารจัดการในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019 ของหน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัดพิษณุโลก ซึ่งจากการหารือรับทราบความต้องการของสถานศึกษาในเรื่องเครื่องตรวจ ATK ที่ต้องใช้งบประมาณในการจัดซื้อ ที่ราคาค่อนข้างแพงและไม่ทราบว่าเครื่องตรวจจะได้มาตรฐาน ผลเที่ยงตรงหรือไม่


พร้อมนี้ ได้เดินทางลงพื้นที่ตรวจ ติดตามการจัดการเรียนการสอน และการดำเนินการตามมาตรการด้านสาธารณสุข ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๔ เยี่ยมและให้กำลังใจแก่ผู้บริหาร ครูและนักเรียน ที่โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ ที่เป็นวันเปิดเรียน Onsite ในวันแรกของภาคเรียนที่ 2 ทางโรงเรียนได้แบ่งนักเรียนออกเป็น 2 กลุ่ม ที่จะเข้ามาเรียน Onsite สลับวันเรียน กลุ่ม ก เรียน จันทร์ พุธ ศุกร์ กลุ่ม ข เรียน อังคาร พฤหัสบดี สลับกันไป และมีกลุ่มที่เรียน Online ที่บ้านประมาณ 200 คน ที่ยังมีความไม่พร้อมในหลายด้าน ทั้งด้านสุขภาพ การฉีดวัคซีนและผู้ปกครองบางส่วนยังไม่อยากให้บุตรมาเรียน ทางโรงเรียนได้จัดสอน Online ให้ตามความต้องการ


โดยก่อนหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ได้เข้าพบกับนายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เพื่อหารือข้อราชการเกี่ยวกับการจัดการศึกษาในสถานการณ์โควิด ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ได้กำชับไปทางนายอำเภอทุกอำเภอ สแกนเชิงรุกสำหรับบุคคลที่ยังไม่ได้ฉีด ซึ่งอาจเป็นผู้ปกครองของนักเรียน ให้รับการฉีดวัคซีนให้เร็วที่สุดด้วย.

แสดงความคิดเห็น