แถลงข่าวจัดงานมหกรรมอาหารและของที่ระลึกจังหวัดพิษณุโลก 2564

เมื่อเวลา 18.00 น. วันที่ 20 ธันวาคม 2564 ที่สวนกลางเมือง เทศบาลนครพิษณุโลก นายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วย ดร.เปรมฤดี ชามพูนท นายกเทศมนตรีนครพิษณุโลก ร่วมเป็นประธานพิธีแถลงข่าวสื่อมวลชนการจัดงานมหกรรมอาหารและของที่ระลึกจังหวัดพิษณุโลก 2564 “Phitsanulok food and souvenirs Festival 2021” โดยมีคณะผู้บริหารเทศบาลนครพิษณุโลก ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และสื่อมวลชนทุกแขนงร่วมงานแถลงข่าวอย่างพร้อมเพรียงกัน ซึ่งการจัดงานได้กำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 25-31 ธันวาคม 2564 ณ บริเวณสวนชมน่านเฉลิมพระเกียรติและบริเวณสวนกลางเมือง ทั้งนี้เทศบาลนครพิษณุโลกจัดกิจกรรมดังกล่าวเพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดพิษณุโลกให้กลับมาคึกคักมีชีวิตชีวาอีกครั้งในช่วงเทศกาลปีใหม่ ประกอบกับยังเป็นการส่งเสริมอาชีพและกระจายรายได้ให้แก่ประชาชนในท้องถิ่นอีกด้วย สำหรับไฮไลท์ของงานในปีนี้มีการตกแต่งไฟประดับเมือง ซึ่งปีนี้มีความตั้งใจในการมอบให้เป็นของขวัญของชาวพิษณุโลก ในเส้นทางสายหลักในเมืองทั้งเมือง วงเวียนสถานีรถฟ วงเวียนหอนาฬิกา สำหรับสวนกลางเมืองนับว่าเป็นไฮไลท์หลักของงาน ซึ่งเป็นของขวัญส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ให้ชาวพิษณุโลก ตกแต่งให้เมืองสว่างไหว มีชีวิตขีวา ผ่านสิ่งเลวร้าย ก้าวสู่ปีแห่งความโชติช่วง จึงขอเชิญชวนผู้ที่สนใจเที่ยวชมได้ตั้งแต่เวลา 18.00-22.00 น. ของทุกคืน โดยมีการเน้นย้ำการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 ตามมาตรการ D-M-H-T-T อย่างเคร่งครัดตลอดการจัดงานดังกล่าว

และกิจกรรมในบริเวณสวนชมน่านเฉลิมพระเกียรติ มีการจำหน่ายอาหารคาวหวานโดยชมรมผู้ประกอบการค้าอาหารจังหวัดพิษณุโลก โดยการคัดเลือกเชิญร้านอาหารที่มีชื่อเสียงในจังหวัดพิษณุโลกและได้รับป้ายรับรอง อาหารสะอาด รสชาติอร่อย (Clean Food Good Taste) มาออกร้านจำหน่ายอาหารภายในงานจำนวน 100 ร้าน มีกิจกรรม “ตลาดย้อนยุค เมืองพิษณุโลก วิถีพิษณุโลกวิถีไทย” มีการจำหน่ายอาหารพื้นบ้านอาหารท้องถิ่นเมืองพิษณุโลก จำนวน 28 ร้าน ณ บริเวณลานหน้าพิพิธภัณฑ์ชาวแพ และมีร้านค้าชุมชนและผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก (OTOP) จำนวน 50 ร้าน นอกจากนี้ในวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ยังมีกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี “พิธีส่งท้ายปีใหม่วิถีไทย ต้อนรับปีใหม่วิถีพุทธ” ณ วัดทุกวัดในเขตเทศบาลนครพิษณุโลก จำนวน 15 วัด และกิจกรรมนับถอยหลังก้าวสู่ปีใหม่ 2565 โดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก กล่าวคำอวยพรขึ้นปีใหม่ให้กับพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดพิษณุโลกและในเข้าวันรุ่งขึ้นเวลา 07.00 น. เป็นต้นไป ของวันที่ 1 มกราคม 2565 จัดให้มีพิธีทำบุญกลางเมืองตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งเพื่อความเป็นสิริมงคลในวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2565


////////////////////////

แสดงความคิดเห็น