กระทรวงพาณิชย์ แสดงสินค้าและเจรจาธุรกิจชายแดนภาคเหนือ กระตุ้นเศรษฐกิจ

เมื่อเวลา 17.30 น วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565 ที่ชั้น 1ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลพลาซ่า พิษณุโลก นางลลิดา จิวะนันทประวัติ ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานพิธีเปิดงาน งานแสดงสินค้าและเจรจาธุรกิจชายแดนภาคเหนือ ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาการขับเคลื่อนเศรษฐกิจชายแดนภาคเหนือ เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือทางการค้าประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือทางการค้ากับประเทศเพื่อนบ้าน เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการค้าชายแดนไทย และขยายช่องทางและโอกาสทางการตลาดของสินค้าและบริการ มุ่งสู่การเพิ่มพูนมูลค่าการค้าชายแดนของภาคเหนือ

นางลลิดา จิวะนันทประวัติ ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ ได้กล่าวว่า ภาคเหนือเป็นจุดเชื่อมโยงการค้าชายแดนที่สำคัญของประเทศไทย มีข้อได้เปรียบจากศักยภาพด้านภูมิศาสตร์ เป็นประตูการค้าชายแดนโดยตรง กับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา และเชื่อมโยงกับสาธารณรัฐประชาชนจีนตอนใต้ มีศักยภาพในการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจการค้าชายแดนและการค้าผ่านแดน และเพื่อเป็นการสร้างงานสร้างรายได้ ส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการในภาคเหนือ ให้มีการพัฒนาศักยภาพในการผลิตสินค้าและบริการสู่ตลาด การค้าชายแดน การค้าผ่านแดน กระทรวงพาณิชย์จึงได้อนุมัติโครงการ ให้สำนักงานพาณิชย์จังหวัดภาคเหนือ 17 จังหวัด ดำเนินโครงการส่งเสริมและพัฒนาการขับเคลื่อนเศรษฐกิจชายแดนภาคเหนือปี 2564 และมอบหมายให้สำนักงานคลังจังหวัดตาก รับผิดชอบในการจัด งานแสดงสินค้าและเจรจาธุรกิจชายแดนภาคเหนือ

ซึ่งกิจกรรมการจัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้า เป็นการจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าชายแดนของผู้ประกอบการ 17 จังหวัดภาคเหนือ โดยได้นำสินค้าดีมีคุณภาพจำนวน 60 คูหา มาจำหน่ายภายในงานอาทิ อัญมณีและเครื่องประดับ เครื่องเงินเครื่องทอง ผลิตภัณฑ์ผ้าทอพื้นเมือง เสื้อผ้าฝ้าย ผ้าหม้อห้อม ขนมของฝากและของใช้ของตกแต่งบ้าน ที่เป็นเอกลักษณ์ของชาวภาคเหนือ โดยงานจะมีจัดไปถึงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2565

///////////

 

แสดงความคิดเห็น