นครพิษณุโลก รณรงค์กำจัดลูกน้ำยุง พื้นที่เสี่ยงน้ำขังในวัด หลังพบเริ่มมีผู้ป่วยเพิ่มขึ้น

วันนี้( 22 มิ.ย.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่วัดราชบูรณะ นายสมเกียรติ แสงสุวรรณ รองนายกเทศมนตรีนครพิษณุโลก พร้อมด้วย อสม. เจ้าหน้าที่สาธารณสุขของเทศบาลนครพิษณุโลก ร่วมรณรงค์ทำความสะอาด สำรวจแหล่งน้ำที่จะเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ที่ทำให้เป็นสาเหตุของไข้เลือดออก เนื่องจากปัจจุบันในเขตเทศบาลนครพิษณุโลก พบผู้ป่วยไข้เลือดออกแล้วหลายราย ในช่วงฤดูฝนนี้ ทำให้เจ้าหน้าที่ต้องรณรงค์การกำจัดลูกน้ำยุงลาย ใส่ทรายอะเบท และคว่ำภาชนะ ที่เป็นน้ำขัง เพื่อให้ประชาชนได้ตระหนักถึงภัยเงียบของไข้เลือดออก

นายสมเกียรติ แสงสุวรรณ รองนายกเทศมนตรีนครพิษณุโลก กล่าวว่า ในช่วงฤดูฝนนี้กองสาธารณสุขเทศบาลนครพิษณุโลก ได้รณรงค์ป้องกันไข้เลือดออก กำจัดลูกน้ำยุงลาย เนื่องจากตั้งแต่เดือน พ.ค.-มิ.ย. ในเขตเทศบาลนครพิษณุโลก มีผู้ป่วยไข้เลือดออกจำนวน 9 ราย และมีแนวโน้มมากขึ้น จึงได้มีการรณรงค์อย่างจริงจัง โดยในวันนี้เน้นเป้าหมายเป็นวัดต่างๆในเขตเทศบาลนครพิษณุโลก โดยในวันนี้เริ่มต้นที่วัดราชบูรณะ และวัดใหม่อภัยราม ที่อาจมีแอ่งน้ำ หรือจุดเสี่ยงที่เกิดลูกน้ำยุงลายได้ พร้อมกับใส่ทรายอะเบท ทำความสะอาดพื้นที่อับชื้น เป็นต้น พร้อมกับมอบอุปกรณ์, น้ำยา กำจัดลูกน้ำยุงลายให้กับวัด

จากรายงานสถานการณ์ไข้เลือดออกในจังหวัดพิษณุโลก ตั้งแต่เดือนต้นปีถึง วันที่ 6 มิ.ย.2565 พบผู้ป่วยสะสมแล้วจำนวน 108 ราย โดยพบมากที่สุดคือ อ.วังทอง จำนวน 35 ราย อ.พรหมพิราม จำนวน 32 ราย อ.เมือง จำนวน 20 ราย

//////////////

 

แสดงความคิดเห็น