เปิดลานกิจกรรมสานฝัน ปันรัก โรงเรียนจ่านกร้อง

ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานเปิดงานลานกิจกรรม สานฝัน ปันรัก โรงเรียนจ่านกร้อง เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ เป็นจุดเริ่มต้นของการสานฝันให้กับนักเรียนที่มีความฝันเป็นของตนเอง แบ่งปันความฝันและความรักในสถานศึกษาที่แสดงออกอย่างสร้างสรรค์

เมื่อเวลา 08.00 น.  วันที่ 22 สิงหาคม 2565 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่โรงเรียนจ่านกร้อง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก นายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานเปิดงานลานกิจกรรม “สานฝันปันรัก โรงเรียนจ่านกร้อง” เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ เป็นจุดเริ่มต้นของการสานฝันให้กับนักเรียนที่มีความฝันเป็นของตนเอง แบ่งปันความฝันและความรักในสถานศึกษาที่แสดงออกอย่างสร้างสรรค์  พร้อมทั้งเพื่อส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ เป็นเวทีให้นักเรียนได้แสดงผลงานทางวิชาการตามมาตรฐานสากล และสนับสนุน ส่งเสริมให้ ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนได้แสดงออกอย่างสร้างสรรค์ทางด้าน ศิลปะ ดนตรี และรูปแบบ อื่น ๆ และสร้างเจตคติที่ดีระหว่างครูและนักเรียน ร่วมกันสานฝันปันรักและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาด้านการศึกษา ต่อในอนาคตตามความเหมาะสม

 โดยหลังจากพิธีเปิดนายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ได้ร่วมร้องเพลิง เพื่อเป็นการร่วมกิจกรรมอย่างเป็นทางการกับน้องๆนักเรียน โรงเรียนจ่านกร้อง อีกด้วย สร้างความครื้นเครง และสนุกสนานกับนักเรียนและคณะครูอาจารย์ที่มาร่วมงานเป็นอย่างมาก 

/////////////

แสดงความคิดเห็น