ท่องเที่ยว “บ้านน้ำจวง” สัมผัสวิถีชนเผ่า แหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ภูมิปัญญาไทย

บ้านน้ำจวง  ต.บ่อภาค อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก เป็นหมู่บ้านห่างไกล จากตัวเมืองพิษณุโลก กว่า150 กม. แต่ด้วยภูมิศาสตร์ และมีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ และวิถีของชาวไทยภูเขาเผ่าม้ง ทำให้เป็นที่น่าสนใจของนักท่องเที่ยวอย่างมาก ในแต่ละปี ที่ถึงฤดูกาลท่องเที่ยวก็จะมีนักท่องเที่ยวชมธรรมชาติ และถีชีวิต ไม่ว่าจะเป็น น้ำตกตาดปลากั้ง ,น้ำตกตาดปลาขาว  , การทำนาขั้นบันได ที่เนินสองเต้า  ภูทับสี่ , ไร่เคียงดาว ,อ่างเก็บน้ำอันเนื่องมากจากพระราชดำริบ้านนำจวง แต่ละจุดเป็นที่น่าสนใจเดินทางไปเที่ยวกันจำนวนมาก และปีนี้ที่บ้านน้ำจวง เริ่มมีนักท่องเที่ยว เดินทางมาเที่ยวชมธรรมชาติ กันแล้ว เนื่องจากกำลังจะเข้าสู่ในช่วงปลายฝนต้นหนาว แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติกำลังสมบูรณ์ สวยงามอย่างมาก

นายนิรันดร์ ลีวัฒนะกุล ประธานกลุ่มท่องเที่ยวในชุมชนบ้านน้ำจวงอย่างยั่งยืน กล่าวว่า พื้นที่บ้านน้ำจวง ต.บ่อภาค อ.ชาติตระการ ตั้งอยู่ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า ภูเมี่ยง-ภูทอง กอ.รมน. กองทัพภาคที่ 3 ได้จัดสรรที่ดินให้ครอบครัวละ 15 ไร่ ในอดีตชาวบ้านเดือดร้อนมาก เศรษฐกิจต่ำมาก ความจำเป็นขั้นพื้นฐานมาไม่ถึง โชคดีที่เรามีศักยภาพมีต้นทุนธรรมชาติเยอะ แต่ไม่ได้รับการพัฒนา ชาวบ้านเป็นเกษตรกร ปลูกผลผลิตได้ปีละ 1 ครั้ง หลังจากนั้นก็เข้าไปหางานทำในเมืองหลวง วิถีเป็นแบบนี้มาตลอด ต่อมาทาง สมาคมสมาพันธ์ท่องเที่ยวภาคเหนือ จ.พิษณุโลก สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดพิษณุโลก และอีกหลายหน่วยงาน เข้ามาพัฒนาส่งเสริมการท่องเที่ยว ทำนาขั้นบันได เทศกาลกินข้าวใหม่ การหลามปลากั้ง การฝั่งเข็มจากภูมิปัญญาของชาวบ้าน ทำให้ชาวบ้านมีรายได้จากการขายผลผลิตการเกษตรที่ปลูกได้มาก ชาวบ้านเห็นคุณค่ากลับมาทำงานที่บ้านเกิด ให้การต้อนรับนักท่องเที่ยวสร้างความประทับใจ เพื่อให้นักท่องเที่ยวกระจายข่าวและกลับมาเที่ยวใหม่

นางศศิวัณย์ ศรีพรหม   ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดพิษณุโลก และนายกสมาคมสหพันธ์ท่องเที่ยวภาคเหนือจังหวัดพิษณุโลก กล่าวว่า ที่บ้านน้ำจวง มีคุณสมบัติพิเศษ คือธรรมชาติ ช่วงหน้าฝนมาท่องเที่ยวการเกษตรชมนาขั้นบันได ที่เนินสองเต้า หรือที่เรียกอีกชื่อว่า ซาปาเมืองไทย มีเทศกาลกินข้าวใหม่ หรือข้าวโค้วที่เป็นเอกลักษณ์ มีวิถีชนเผ่าที่นี่มีวิถีชีวิตความเป็นอยู่ไม่เหมือนใคร คนในหมู่บ้านสามัคคีกันดี คนเมืองสามารถมาท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ท่องเที่ยวผจญภัย ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ด้วยที่นี่มีหมอฝังเข็มที่มีฝีมือระดับแนวหน้าในการรักษา ถึง 15 คน และผ่านการอบรมจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลกแล้ว และล่าสุดทางกรมการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก ได้ประกาศให้ บ้านน้ำจวง แห่งนี้ ผ่านเกณฑ์การประเมินความพร้อม เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพภูมิปัญญาไทย และสมุนไพร ระดับดีเยี่ยม ประจำปี 2565 โดยเฉพาะการฝั่งเข็ม เพื่อรักษาสุขภาพ

ด้านนางสุทเทียน สงศีลวัฒน์ อายุ  64  ปี หมอฝั่งเข็มชาวบ้านบ้านน้ำจวง กล่าวว่า ตนเองได้เรียนรู้จากการฝั่งเข็ม เพื่อรักษาสุขภาพ มาตั้งแต่อายุ 13 ปี  ด้วยการครูพักลักจำ จากหมอฝั่งเข็มในหมู่บ้าน จนกระทั่งอายุ 64 ปี ก็ยังคอยฝั่งเข็มรักษาให้กับคนในหมู่บ้าน  แต่ล่าสุดหลังจากผ่านการอบรมของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก ทำให้นักท่องเที่ยว ที่มาเที่ยวในหมู่บ้าน ก็เริ่มหันมาฝั่งเข็มกับตนเองมากขึ้น โดยเฉพาะผู้ที่นอนไม่ค่อยหลับ ผู้ที่ปวดเมื่อยตามร่างกาย ผู้ที่เป็นโรคออฟฟิตซินโดรม ก็มาฝั่งเข็มแล้วมีสุขภาพร่างกายดีขึ้น

การฝั่งเข็มของชาวบ้านบ้านน้ำจวง ถือว่าเป็นภูมิปัญหาของคนในท้องถิ่น ที่สามารถบริการนักท่องเที่ยวควบคู่กับการมาเที่ยวชมแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ และวัฒนธรรม ประเพณีต่างๆ ของคนในชุมชนได้อย่างลงตัว ซึ่งนักท่องเที่ยว ที่ไปเที่ยวชมสัมผัสธรรมชาติ และวิถีของชนเผ่า ก็สามารถไปเที่ยวกันได้ที่บ้านน้ำจวง ต.บ่อภาค อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก หรือ สอบถามได้ที่ 0630676100  ซึ่งเป็นเบอร์โทรของนายนิรันดร์ ลีวัฒนะกุล ประธานกลุ่มท่องเที่ยวในชุมชนบ้านน้ำจวงอย่างยั่งยืน

////////

แสดงความคิดเห็น