พาณิชย์พิษณุโลก จัดคาราวาน LOT 20 ลดราคาสินค้าช่วยประชาชน 8 จุด ถูกกว่าตลาด 20-30%

วันที่  12 กันยายน 65  ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ทางสำนักงานพาณิชย์จังหวัดพิษณุโลก  ได้จัดโครงการพาณิชย์ลดราคาช่วยประชาชนในช่วงภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ   โดยจัดเป็นคาราวานสินค้าลดราคา LOT 20 จังหวัดพิษณุโลกพาณิชย์ ภายในงานจะมีสินค้าอุปโภคบริโภคจำหน่ายมากกว่า 80 รายการ ที่นำมาลดราคาสินค้าถูกกว่าท้องตลาด มากกว่า  20-30 % โดยเฉพาะหมูเนื้อแดง จำหน่ายราคากิโลกรัมละ 160 บาท ขณะที่ราคาท้องตลาดอยู่ที่กิโลกรัมละ 180-200 บาท  น่องไก่ติดสะโพกราคากิโลกรัมละ 65 บาท  ขณะที่ท้องตลาดจำหน่าย กิโลกรัมละ 75 บาท  ไข่ไก่เบอร์ 2 ถึงเบอร์ 3 ราคาแผงละ 95 บาท ถูกกว่าท้องตลาดแผงละ 30  บาท  น้ำมันปาล์มราคาขวดละ 50 บาท น้ำตาลทรายกิโลกรัมละ 20 บาท โดยบรรยากาศในการจำหน่ายสินค้า ปรากฏว่าได้รับความสนใจจากประชาชนจำนวนมาก ให้การตอบรับออกมาซื้อสินค้าราคาถูกจากพาณิชย์เป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะน้ำตาลทราย น้ำมันพืช ไข่ไก่ เนื้อไก่ เนื้อหมู จำหน่ายหมดภายในเวลารวดเร็วเพียง 1 ชั่วโมง เท่านั้น  โดยเวลาจำหน่ายสินค้านั้น เริ่มตั้งแต่ เวลา 8.30 น.ถึงเวลา 15.00 น

สำหรับจุดจำหน่ายสินค้า ในเขตอำเภอเมืองพิษณุโลก วันนี้ มีจำนวน 8 จุด คือ ที่บริเวณด้านหน้าสวนเฉลิมพระเกียรติตำบลในเมือง อบต. วังน้ำคู้ ตำบลวังน้ำคู้ อบต. วัดจันทร์ ตำบลวัดจันทร์ โรงเรียนผู้สูงอายุ 333 หมู่ 3 ตำบลวัดพริก ตลาดจุฬาท่าทอง หมู่ 1 ตำบลท่าทอง บริเวณหน้าเซเว่น หมู่ 7 ตรงข้ามลานป้องกัน อบตท่าโพธิ์ ตำบลท่าโพธิ์  บริเวณโดมหน้าอบต.สมอแข ตำบลสมอแข  และอาคารเอนกประสงค์บ้านไร่ หมู่ 12 ตำบลดอนทอง

นางอุบลรัตน์ ศีลตระกูล  พาณิชย์จังหวัดพิษณุโลก  เปิดเผยว่า ทางสำนักงานพาณิชย์จังหวัดพิษณุโลก ได้ดูแลค่าครองชีพประชาชน  ภายใต้โครงการคาราวานพาณิชย์ลดราคา!ช่วยประชาชน Lot 20 ซึ่งจะมีรูปแบบเป็นการจัดคาราวานสินค้าราคาถูกออกจำหน่ายในราคาถูกกว่าท้องตลาดในทุกอำเภอของจังหวัดพิษณุโลก  โดยกำหนดเริ่มจำหน่ายในช่วงเดือน กันยายน – พฤศจิกายน 2565   ครอบคลุมพื้นที่ 9 อำเภอ  ณ จุดจำหน่ายสินค้าในพื้นที่ จำนวน 8 จุด/ วัน /อำเภอ รวมระยะเวลา 60 วัน โดยในวันนี้เป็นอำเภอเมืองเป็นอำเภอแรก จากนั้นก็จะหมุนเวียน ไปทั้ง  9 อำเภอ ผ่านระบบ Mobile เพื่อจำหน่ายสินค้าให้แก่ประชาชนได้อย่างทั่วถึง  ทั้งสิ้นค้าที่จำเป็นต่อการครองชีพ เช่น เนื้อหมู เนื้อไก่ ไข่ไก่ สินค้าเกษตร ผลไม้ สินค้าอุปโภคบริโภค –  สินค้าส่งเสริมการขาย  และสินค้าที่ได้รับความนิยมจากผู้บริโภคลำดับแรกๆ ได้แก่ ข้าวสาร น้ำมันพืช จำหน่ายในราคาลดพิเศษกว่า  ราคาตลาดปกติ


////////////////

 

 

แสดงความคิดเห็น