ผู้กองปูเค็ม พา สท.บ้านคลอง ร้องศูนย์ดำรงธรรม ตรวจสอบการล็อกสเปกจัดซื้อรถดับเพลิง ของ ทต.บ้านคลอง

เมื่อเวลา 10.30 น.วันที่ 22 ธันวาคม 2565 ที่หน้าศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก ผู้กองปูเค็ม หรือ ร้อยเอกทรงกลด ชื่นชูผล ร่วมกับสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านคลองจำนวน 5 คน นำโดย สท.ผล ชูกระสิพันธ์ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านคลอง เข้ายื่นหนังสือร้องผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เพื่อตรวจสอบเกี่ยวกับการล็อกสเปกจัดซื้อรถดับเพลิงหรือไม่ มีการเอื้อผลประโยชน์ให้กับกลุ่มคนกลุ่มใดหรือไม่

นายผล ชูกระสิพันธ์ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านคลองได้กล่าวว่าวันนี้ได้เดินทางมาเพื่อมอบเอกสารให้กับทางผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกได้ทำการตรวจสอบเทศบาลตำบลบ้านคลองเกี่ยวกับเรื่องของการจัดซื้อรถตรวจการดับเพลิงเคลื่อนที่เร็ว  (ปิคอัพ) พร้อมอุปกรณ์ ของเทศบาลตำบลบ้านคลอง ด้วยสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านคลอง ได้ตรวจสอบรายละเอียดการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะรถตรวจการดับเพลิงเคลื่อนที่เร็ว (ปิคอัพ) ที่คณะกรรมการได้มีการจัดทำร่างขอบเขตงาน (TOR) กำหนดคุณลักษณะเฉพาะ พบว่าการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของคณะกรรมการ อาจไม่เป็นธรรม หรือมีการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ เสมือนเอื้อประโยชน์ให้ผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่งหรือเป็นการกีดกันผู้ประกอบการรายอื่น เช่น มีการกำหนดมาตรฐาน ใบรับรองมาตรฐานหลายอย่างเกินความจำเป็น เอื้อให้ผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง กีดกันไม่ให้ผู้ประกอบการรายอื่น เสนอเอกสาร หรือเสนอราคาไม่ได้  กีดกันโดยกำหนดถึงกรรมวิธีการผลิต และเกรดของวัสดุ กำหนดใบรับรองมาตรฐานต่างๆมากเกินความจำเป็น เอื้อให้ผู้ประกอบการรายหนึ่งรายใดเท่านั้น กำหนดมาตรฐาน EN/NFPA  ของต่างประเทศ เอื้อให้ผู้ประกอบการรายเดียวที่นำเข้ามา มีการสืบราคาจากผู้ประกอบการเพียง 3 ราย และ 1 ใน 3 ราย เป็นผู้ชนะการประกวดราคา หรือ กลุ่มผู้ประกอบการทั้ง 3 ราย อาจเป็นผู้สมยอมราคากัน

นายผล ชูกระสิพันธ์ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านคลอง ได้กล่าวต่ออีกว่าข้อสังเกตจากการกำหนดคุณลักษณะของคณะกรรมการร่างขอบเขตของงาน TOR รายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะ เช่น การกำหนดมาตรฐานหลายอย่างเกินความจำเป็น  เอื้อให้ผู้ประกอบการรายหนึ่งเท่านั้นและกีดกันให้ รายอื่นเสนอเอกสาร เสนอราคาไม่ได้ /กีดกันโดยกรรมวิธีการผลิต และเกรดของวัสดุ เอื้อให้ผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่งเท่านั้น และกีดกันให้รายอื่นเสนอเอกสาร เสนอราคาไม่ได้/ กำหนดกรรมวิธีการผลิต เกรดของของวัสดุ ซึ่งเอื้อให้ผู้ประกอบการรายเดียว/กำหนดมาตรฐาน EN/NFPA ของต่างประเทศ เอื้อให้ผู้ประกอบการรายเดียวที่นำเข้ามา /กำหนดกรรมวิธีการผลิตกีดกันรายอื่น /ไฟฉายกำหนดมาตรฐานต่างๆมากเกินจำเป็น เป็นต้น

ในวันนี้ นายสุบิน แสงสุริยา นิติกรชำนาญการพิเศษกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดพิษณุโลก เดินทางมารับหนังสือเพื่อไปดำเนินการตรวจสอบต่อไปจากนั้นผู้กองปูเค็มพร้อมคณะจึงจะเดินทางต่อไปยัง ปปช.ภาค 6 เพื่อยื่นหนังสือให้เลขาธิการคณะกรรมการ ปปช.ภาค 6 ตรวจสอบต่อไป

แหล่งข่าวระบุว่า นางนภาพร ตาแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลบ้านคลอง ได้เตรียมเอกสารชี้แจงข้อเท็จจริงให้แก่สื่อมวลชนในวันจันทร์ ที่ 26 ธ.ค. นี้ อีกครั้ง เนื่องจากในวันนี้ติดราชการต่างจังหวัด

////////////

แสดงความคิดเห็น