สัมผัสบรรยากาศ “จิบกาแฟแลวัง”  ส่งเสริมการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจชุมชน

วันที่ 25 ธันวาคม 2565 ที่บริเวณวัดวิหารทอง ภายในเขตโบราณสถานพระราชวังจันทน์ ตำบลในเมือง  อำเภอเมืองพิษณุโลก นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “จิบกาแฟแลวัง” ครั้งที่ 2 ณ โดยมี นางเปรมฤดี ชามพูนท นายกเทศมนตรีนครพิษณุโลก   นางศศิวัณย์ ศรีพรหม ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดพิษณุโลก และนายกสมาคมสหพันธ์ท่องเที่ยวภาคเหนือจังหวัดพิษณุโลก และประชาชน ร่วมงานจำนวนมาก

ทั้งนี้สำหรับจังหวัดพิษณุโลก เป็นจังหวัดที่มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยว เนื่องจากมีทรัพยากรด้านการท่องเที่ยว ที่ครอบคลุมหลายด้าน อาทิ การท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ ศิลปะวัฒนธรรม และแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ที่สร้างรายได้เป็นจำนวนมากให้กับประชาชนในจังหวัดพิษณุโลก ปัจจุบันกระแสการท่องเที่ยวแบบคาเฟ่ หรือ ร้านกาแฟได้สร้างความเชื่อมโยงระหว่างนักท่องเที่ยว ชุมชน และสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ เข้าไว้ด้วยกัน ด้วยการดึงความเป็นท้องถิ่นเข้ามาผสมผสานกับร้านคาเฟ่ หรือร้านกาแฟ นอกจากนี้จังหวัดพิษณุโลกยังมีแหล่งเพาะปลูกกาแฟที่มีเอกลักษณ์ของพื้นที่ในพื้นที่หลายอำเภอ องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก จึงร่วมกับเทศบาลนครพิษณุโลก สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดพิษณุโลก สมาคมสหพันธ์ท่องเที่ยวภาคเหนือจังหวัดพิษณุโลก และผู้ประกอบการกาแฟ จัดทำโครงการนี้ขึ้นโดยบูรณาการความร่วมมือกับภาครัฐ และภาคเอกชน อาทิ ผู้ประกอบการร้านกาแฟ ชุมชนท่องเที่ยว และวิสาหกิจชุมชน ในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวในจังหวัดพิษณุโลก เพื่อส่งเสริมการสร้างรายได้ สร้างกลุ่มเครือข่ายด้านกาแฟ และผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวเนื่องของชุมชนในจังหวัดพิษณุโลก รวมถึงประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวศูนย์ประวัติศาสตร์พระราชวังจันทน์และเขตโบราณสถานฯ และแหล่งท่องเที่ยวอื่นๆ ในจังหวัดพิษณุโลก โดยภายในงานมีกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ร้านค้า และชุมชนท่องเที่ยวในจังหวัดพิษณุโลก กว่า 50 ร้านค้า มาจำหน่ายให้นักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวชมภายในงานได้เลือกชิมจำนวนมาก

โดยเฉพาะกาแฟ ที่หลากหลายร้านได้คัดสรรเมล็ดกาแฟหลากหลายมาให้นักดื่มกาฟได้ลิ้มลองภายในบรรยากาศของโบราณสถานในช่วงฤดูหนางเช่นนี้ ร่วมถึงเมล็ดพันธุ์กาแฟที่ปลูกในพื้นที่พิษณุโลกที่ถือว่ามีรสชาดกลมกล่อมไม่แพ้พื้นที่อื่น

/////////

 

แสดงความคิดเห็น