แข่งขัน PTTEP English Quiz เพิ่มทักษาการใช้ภาษาให้นักเรียน

วันพฤหัสบดีที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566 บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยนเรศวร นำโดย คุณณัฐพงศ์ วัฒนเจริญ ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายปฏิบัติการผลิต โครงการเอส 1 ปตท.สผ. และ รองศาสตราจารย์ ดร.สิริมาส เฮงรัศมี ผู้อำนวยการวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดการแข่งขัน PTTEP English Quiz 2022 ปีที่ 13 ณ โรงแรมท็อปแลนด์ จังหวัดพิษณุโลก โดยมีตัวแทนนักเรียนและอาจารย์ผู้ควบคุมทีมที่เข้าร่วมการแข่งขันจากโรงเรียนในเขตภาคเหนือตอนล่าง จำนวน 59 โรงเรียน รวม 177 คน ซึ่งในปีนี้ ได้จัดให้มีการบรรยายพิเศษ Learn & Laugh จากคุณอดัม แบรดชอว์ ครูสอนภาษาอังกฤษชื่อดัง เพื่อเสริมสร้างความมั่นใจการใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันให้กับผู้เข้าร่วมโครงการ

สำหรับโรงเรียนที่ชนะการแข่งขัน PTTEP English Quiz 2022 มีทั้งสิ้น 4 โรงเรียน ประกอบด้วย

  • รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร จ.พิษณุโลก ได้รับเงินรางวัล 40,000 บาท
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย จ.พิษณุโลก ได้รับเงินรางวัล 20,000 บาท
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้แก่ โรงเรียนวัชรวิทยา จ.กำแพงเพชร ได้รับเงินรางวัล 16,000 บาท
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 3 ได้แก่ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี จ.พิษณุโลก ได้รับเงินรางวัล 12,000 บาท

โดยโรงเรียนที่ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศ อีกจำนวน 8 โรงเรียน ได้รับเงินรางวัลโรงเรียนละ 3,000 บาท

โครงการ PTTEP English Quiz ริเริ่มมาตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2548 เป็นโครงการที่จัดขึ้นโดยเชิญชวนนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในเขตพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง 9 จังหวัด ได้แก่ กำแพงเพชร พิษณุโลก สุโขทัย นครสวรรค์ พิจิตร เพชรบูรณ์ ตาก อุทัยธานี และอุตรดิตถ์ เข้าร่วมการแข่งขันเพื่อสร้างแรงจูงใจและส่งเสริมการพัฒนาภาษาอังกฤษของนักเรียน ซึ่งผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับประสบการณ์ในการใช้ความรู้และทักษะภาษาอังกฤษในการแข่งขันตอบปัญหาเพื่อพัฒนาศักยภาพตนเองต่อไปในอนาคต

//////

 

แสดงความคิดเห็น