รื้อตลาดไนท์บาร์ซ่า ทุ่ม 5 ล้านปรับปรุงเป็นแหล่งท่องเที่ยวชมแม่น้ำน่านกลางคืน

ตลาดไนท์บาร์ซ่า จ.พิษณุโลก เทศบาลนครพิษณุโลกมีโครงการรื้ออาคาร เพื่อปรับปรุงใหม่แล้ว หลังมีปัญหาสภาพความเสื่อมโทรม อีกทั้งปัญหาเศรษฐกิจ การระบาดของโรคโควิด ส่งผลทำให้ปริมาณนักท่องเที่ยวลดน้อยลง ผู้ประกอบการขาดทุนเลิกขาย ทำให้อาคารร้านค้าถูกปล่อยทิ้งร้าง

นางเปรมฤดี ชามพูนท นายกเทศมนตรีนครพิษณุโลก เปิดเผยว่า ตลาดไนท์บาซ่า จุดค้าขายแหล่งท่องเที่ยวกลางคืนของนครพิษณุโลก ซึ่งโครงการนี้มีมานาน แต่สภาพเวลาทำให้เสื่อมโทรม การไม่ปฏิบัติตามระเบียบแทนที่ตลาดจะสวยงามกลับกลายเป็นสลัม แหล่งเพาะโรค อีกทั้งที่ผ่านมา ปัญหาเศรษฐกิจ การระบาดของโรคโควิด ส่งผลให้ปริมาณนักท่องเที่ยวลดน้อยลง ผู้ประกอบการขาดทุนเลิกขาย ทำให้อาคารถูกปล่อยร้างมานาน เทศบาลนครพิษณุโลกจึงมีโครงการปรับปรุงทำให้ดีขึ้น ประกอบกับกรมธนารักษ์ แจ้งว่าตลาดไนท์บาซ่า เป็นพื้นที่ในความดูแลของกรมธนารักษ์ ที่ผ่านมาไม่ทราบมาก่อนว่าเป็นที่ของกรมธนารักษ์ เพราะเดิมพื้นที่ ริมตลิ่งดินหายไปหมด ทางเราได้มีการทำชานยื่นออกไป จากนี้คงต้องคืนพื้นที่แล้วขอใช้พื้นที่ จากกรมธนารักษ์ใหม่ให้ถูกต้อง

สำหรับพื้นที่ตลาดไนท์บาซ่า มีหลายส่วนเป็นพื้นที่สาธารณะ เป็นพื้นที่ส่วนพระมหากษัตริย์ ที่ราชพัสดุ ที่ดินไม่มีปัญหา แต่สำหรับธนารักษ์ ที่แจ้งมาคงต้องทำเรื่อง เพื่อขอใช้พื้นที่ใหม่ ขั้นตอนจากนี้ จะได้แจ้งขอความร่วมมือผู้ประกอบการออกนอกพื้นที่ตลาดไนท์บาซ่า ส่วนในการปรับปรุงจะมีการรื้ออาคารเก่าออกทั้งหมด และพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ตลาดไนท์บาซ่าทั้งหมด 2 ไร่ครึ่ง จัดระเบียบร้านค้าใหม่ ทำให้เป็นแหล่งดูแม่น้ำน่านสวยๆ เป็นแหล่งเดินท่องเที่ยว Shopping ชมแม่น้ำช่วงกลางคืนของจังหวัดพิษณุโลกเพื่อกระตุ้นเศรษกิจการท่องเที่ยวให้กลับมาคึกคักมากขึ้น

นางเปรมฤดี กล่าวว่า เบื้องต้นได้ตั้งงบประมาณไว้ 5 ล้านบาท ที่ตั้งงบประมาณไว้ค่อนข้างน้อย เนื่องจากว่าจะตรวจสอบดูว่าพื้นที่มีความแข็งแรง ใส่ไฟฟ้าประดับใช้งบไม่มาก ประกอบกับไม่มีโครงสร้างอาคารเพราะกฎหมายใหม่ด้านสิ่งแวดล้อมพื้นที่ริมน้ำ ห้ามสร้างอาคาร แต่หากมีอยู่เดิมไม่เป็นไร ก็คิดว่าเงิน 5 ล้านบาทน่าจะเพียงพอดำเนินการ แต่ถ้าไม่เพียงพอแผนไว้อาจเพิ่มอีก 5 ล้านบาท เป็นพื้นที่เอามาใช้ด้านเศรษฐกิจการท่อเที่ยว และนันทนาการ

สำหรับกลุ่มผู้ประกอบการจะมีการเยียวยาจัดพื้นที่ให้ค้าขายตามความเรียกร้อง อาจลงมาที่ผิวจราจร 70 ล็อคปรับปรุงเสร็จ ซึ่งกำหนดให้ผู้ประกอบการออกจากพื้นที่ วันที่ 31 มกราคม 2566 โดยยืดเวลาให้ 7 วัน ซึ่งขณะนี้ได้เริ่มดำเนินการรื้ออาคาร หลังจากนี้ จะมีการประกวดราคา คาดว่าจะใช้เวลาในการดำเนินการให้แล้วเสร็จประมาณ 1 ปี

แสดงความคิดเห็น